wtorek, 03 lipiec 2018 09:30

Wolność pochodzi od Boga

Napisał
Wolność prawdziwa rozgrywa się na arenie ludzkiego działania, bo w całym świecie tylko człowiek jest wolny. Wolny wybór tej czy innej drogi, zwany autodeterminacją, określa samego człowieka i go tworzy,…
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:37

Uzdrowienie dla zbawienia

Napisał
Samo sformułowanie „uzdrowienie wewnętrzne”, co prawda niedoskonałe, uświadamia nam, że istnieje uzdrowienie wyższego typu, przewyższające uzdrowienie ciała. Zwielokrotnienie liczby nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie w ostatnich latach w Polsce nie…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 12:53

Służebnica Pańska

Napisał
Wśród teologów katolickich panuje przekonanie, że doktryna mariologiczna jest streszczeniem doktryny katolickiej. Prawdy objawione bowiem, syntetycznie wyrażone w definicjach dogmatycznych, opierają się na Piśmie Świętym, w którym o Bogu mówi…
wtorek, 10 kwiecień 2018 20:44

Jak potoczą się losy świata?

Napisał
Dzieje Apostolskie i pisma św. Pawła są świadectwem tego, że wraz z Pięćdziesiątnicą zaczęła się era prawdziwie prorocka, w której cały Kościół i pojedynczy chrześcijanie w mocy Ducha Świętego głoszą…
wtorek, 27 luty 2018 16:34

Demiurg i jego bałwan

Napisał
          „Bałwochwalstwo” wydaje się być terminem przestarzałym, jednakże w dzisiejszej postaci tego zjawiska ujawniają się najgorsze od starożytności elementy czci idoli i bożków. Bałwochwalstwo w znaczeniu…
środa, 31 styczeń 2018 08:42

Ucieczka do wolności

Napisał
W potrójnym kuszeniu Chrystusa na pustyni ujawniają się trzy fundamentalne formy kuszenia, którym będzie poddawany Kościół i każdy chrześcijanin. Chrystus pokonał pokusy w mocy Ducha Świętego, a dla nas jest…
poniedziałek, 01 styczeń 2018 12:03

Cud uwolnienia

Napisał
Przekroczenie Prawa Bożego to jedna z najbardziej znanych definicji grzechu. Człowiek, wiedząc, co jest bezprawne, z przekorą obiera drogę postępowania, które Bóg potępia. Skoro grzech jest wykroczeniem przeciwko Bogu, to…
wtorek, 05 grudzień 2017 18:18

Wołanie z Krzyża

Napisał
Przez współczesne cuda eucharystyczne Bóg unaocznia prawdę, że każda Eucharystia przynosi nam łaskę przemiany życia na mocy krwawej ofiary Chrystusa. To znaczy, że każda Ofiara bezkrwawa składana na ołtarzu jest…
wtorek, 24 październik 2017 19:05

Złudzenie samozbawienia

Napisał
Eksterioryzacja, czyli tzw. Wychodzenie z ciała to, jak potwierdzają liczne świadectwa oraz znawcy przedmiotu, fenomen, który – choć jest realnie doświadczany – pozostaje jednak owiany nie tyle może tajemnicą, co…
wtorek, 03 październik 2017 19:20

Boska wola jedności

Napisał
Istnienie protestantyzmu było z historycznego punktu widzenia poprzedzone wieloma czynnikami, wśród których na czoło wysuwa się osobista historia Marcina Lutra oraz jego problemy natury duchowej i  oralnej. Na to nałożyły…

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions