Uzdrowienie wewnętrzne jest w zasadniczy sposób uwarunkowane obrazem Boga, co ma związek z obrazem rodziców, pochodzącym z okresu dzieciństwa. Zagadnienie to jest częściowo związane z psychologią, choć terapie psychologiczne są…
wtorek, 05 czerwiec 2018 12:22

Niewiasta obleczona w Słońce

Napisał
Wizja Matki Boga jest jednym z najbardziej zdumiewających obrazów zawartych w Piśmie Świętym. Z jednej strony stanowi ona klamrę łączącą tak zwaną protoewangelię z Księgi Rodzaju z Objawieniem św. Jana.…
W świadectwach niektórych autorów, posługujących modlitwą o uzdrowienie pamięci, nierzadko brakuje mistycznej wizji naszego życia poddanego we wszystkim Duchowi Świętemu. A ich miejsce zajmują często zapożyczenia z terapii psychologicznej. Niezwykle…
wtorek, 05 czerwiec 2018 12:16

Oczyszczenie zmysłów

Napisał
Celem życia duchowego jest zjednoczenie z Bogiem-Miłością. Konieczne jest zatem oczyszczenie serca. Chodzi o uwolnienie się od wszystkiego, co jest przeciwne przykazaniu miłości oraz uporządkowanie naturalnych skłonności, aby bardziej sprzyjały…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 13:46

Boży pokój w sercu

Napisał
Chrześcijanin nie może uważać siebie za sprawiedliwego, a Bóg nie będzie go uważał za swego syna, jeżeli nie pracuje w jakiś sposób dla pokoju. Pokój kwitnie – podobnie jak pozostałe…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 13:40

Maryja „pracuje” nad zbawieniem człowieka

Napisał
Z o. prof. dr. hab. Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv, emerytowanym profesorem KUL, rozmawia dr Paweł Sokołowski Co oznacza imię Maryja? Hebrajskie imię Mirjam, aramejskie Marjam znaczy: Piękna, Napawająca radością, Pani.…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 13:34

Mistyka Ekspiacyjna Maryi i egzorcyzmy

Napisał
Pojęcie ekspiacji, zadośćuczynienia, dopełniania cierpień Chrystusowych to wyraz radykalnej i ofiarnej mistyki. Związane jest z grzechem pierworodnym, obciążeniem pokoleniowym, narodowym. Połączone ściśle z tajemnicą grzechu, o której pisał św. Paweł.…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 13:31

Polska maryjność

Napisał
Chyba w żadnym kraju europejskim – poza Polską – nie spotyka się ludzi, którzy gromadzą się przed maryjnymi kapliczkami, aby w majowe wieczory śpiewać Litanię Loretańską, zaś w październiku odmawiać…
wtorek, 10 kwiecień 2018 21:52

Czy Bóg pragnie naszego cierpienia?

Napisał
Często nie potrafimy poradzić sobie z cierpieniem. Niektórzy w trudnych sytuacjach mówią: Bóg mnie opuścił, ale dlaczego? Przecież się modlę, chodzę do spowiedzi, więc co jeszcze robię nie tak? Jest…
Dziś nie docenia się daru prorockiego w Kościele, a słowo „prorok” najczęściej jest utożsamiane z epoką Starego Testamentu. Tymczasem dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich, że wraz z Pięćdziesiątnicą zaczęła się…

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji, SGH w Warszawie. Specjalizuje się w teorii decyzji i teorii gier

  • Przyszły biblista z zamiłowaniem do Prawa Kanonicznego i Liturgii. Uwielbia książki, fotografowanie i góry. 

  • Medioznawca, religiolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Autorka m.in. książek „Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce” (1999), „Cuda na sprzedaż. Oblicza polskiej transformacji” (2008).

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions