Wydrukuj tę stronę
czwartek, 26 czerwiec 2014 20:31

List do nieba

Napisał

 

Był wrzesień 1875 roku. Dwudziestotrzyletnia mieszkanka Pellevoisin, małej wioski w diecezji Bourges, czuła się coraz gorzej, była coraz słabsza. Chorowała na gruźlicę, która zajęła już oba płuca i zaatakowała układ kostny. Jej prawa ręka, na której utworzyła się wielka otwarta rana, była obumarła. Estelle Faguette wiedziała, że niedługo umrze, ale nie potrafiła pogodzić się z nadchodzącą śmiercią.

List do Matki Bożej i odpowiedź

Kobieta pisała: Padam do Twych stóp, Matko Miłosierdzia. Musisz mnie wysłuchać. Przecież jestem Twym dzieckiem i Cię kocham! Wyjednaj mi łaskę u swego Syna… Jeżeli chcesz tego, Twój Syn da to, o co proszę… Ale niech Jego wola, nie moja się stanie. Niech jednak udzieli mi choć łaski całkowitego poddania się Jego wyrokom i niech to służy mojemu zbawieniu i zbawieniu grzeszników… O Dziewico Błogosławiona, spraw, bym naśladowała Twe posłuszeństwo.

 

Takie listy były co najmniej dwa. Pełno w nich zawierzenia, ufności, oddania. Są tam też wzmianki o bliskich sercu Estelle: o pozostających na jej utrzymaniu rodzicach i siostrzenicy. Dziewczyna zamartwiała się, że po jej śmierci ojciec będzie musiał żebrać o chleb. Pół roku później coraz słabsza wyszeptała: Boże, znasz mnie lepiej niż ja sama i wiesz, co dla mnie dobre. Czyń ze mną, co chcesz. Ale błagam, daj mi siłę, bym złożyła tę ofiarę dobrowolnie i w pokoju. Kilka dni później nie była w stanie nawet się modlić. Zamilkła. I wtedy przemówiła Maryja…

 

Estelle otrzymała łaskę piętnastu objawień Matki Bożej. Pięć pierwszych związanych było z jej uzdrowieniem, kolejne trzy obdarzyły ją specjalnymi błogosławieństwami. W ostatnich siedmiu było orędzie, które miała głosić, oraz tajemnice, które miała zachować dla siebie. Ale najpierw u łoża pojawił się ktoś inny: Szatan.

Ostatnio zmieniany piątek, 04 wrzesień 2015 19:20
dr Wincenty Łaszewski

specjalista w zakresie antropologii teologicznej, mariolog.

Najnowsze od dr Wincenty Łaszewski

Artykuły powiązane