Wydrukuj tę stronę
piątek, 29 marzec 2019 08:44

Dalekosiężne skutki grzechu

Każdy grzech i śmiertelny i powszedni pociąga za sobą skutki doczesne i wieczne, czyli karę doczesną i wieczną (por. KKK 1472).

Nie jest prawdą, że grzech powszedni nie wywołuje skutków wiecznych, a jedynie doczesne. Wywołuje oba rodzaje, tylko w mniejszym stopniu niż śmiertelny, zasadniczo nie zrywa naszej relacji z Bogiem, a jedynie ją osłabia.

Wieczne skutki grzechu

Wieczne skutki grzechu polegają na tym, że przez grzech człowiek obraża Boga, a przez to zrywa z Nim relację miłości i wpada w sidła szatana. Plami tym samym swoje sumienie, traci pierwotną sprawiedliwość, wielką godność dziecka Bożego i obywatela Królestwa niebieskiego. Chrystus przez swoją krzyżową Ofiarę likwiduje te skutki grzechu, zwane inaczej karą wieczną. Gdyby ktoś umarł bez odpuszczenia wiecznych skutków grzechu śmiertelnego, to idzie do piekła na wieczne potępienie. Umarł bowiem, nie mając miłosnej relacji z Bogiem i nie był w stanie prosić Boga o miłosierdzie dla siebie. Bóg zaś nie okazuje nikomu miłosierdzia na siłę, gdy ktoś je odrzuca. Jednakże szatan oskarża tego człowieka za jego grzechy i na tej podstawie ściąga do piekła. Jeśli ktoś za życia nie nauczył się prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów, to po śmierci nagle się nie nawróci, więc na sądzie też o to nie poprosi.

Żeby to pojednanie z Bogiem dokonało się w przypadku konkretnego grzesznika, musi on przystąpić do sakramentu pokuty, zgodnie ze słowami Pana: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 23). Jeżeli człowiek się wyspowiada, wówczas wieczne skutki grzechu są mu odpuszczone, czyli zostaje pojednany z Bogiem i wyrwany z niewoli szatana, lecz karę za grzech musi ponieść.

Ks. Grzegorz Świercz

mgr inż. (elektronika, łączność na WAT), porucznik Marynarki Wojennej; obecnie kapłan diecezji radomskiej, teolog duchowości

Najnowsze od Ks. Grzegorz Świercz

Artykuły powiązane