wtorek, 01 wrzesień 2015 17:47

Wystarczyło zobaczyć jak się modlił. Jan Paweł II jako mistyk

Napisane przez Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki SAC

Święty Jan Paweł II doświadczał bezpośredniej obecności Boga. Swoją wiarę zgłębiał w sposób naukowy, ale przede wszystkim nią żył.

 

Autentyczne doświadczenie mistyczne nie stanowi w chrześcijaństwie czegoś indywidualnego, nie przeżywa się go samotnie. Jest to doświadczenie przeżywane we wspólnocie wiernych. Kościół – pisał Jan Paweł II – jako Ciało Mistyczne Chrystusa, przenika nas wszystkich i wszystkich ogarnia. Jego duchowa, mistyczna pojemność jest o wiele większa, aniżeli potrafią to ukazać jakiekolwiek socjologiczne statystyki. Wejść w Boga Słowo „mistyczny” pochodzi od greckiego mysticos. Od czasów Ojców Kościoła termin ten był łączony z misterium Chrystusa, dostępnym dla wierzących w sakramentach świętych. To w nich mocą Ducha Świętego uobecnia się zmartwychwstały Chrystus, Odkupiciel człowieka. On jest obecny duchowo – mistycznie – w Kościele i w nim kontynuuje swe zbawcze działanie. Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu usilnie wzywał wszystkich ludzi do przylgnięcia do tajemnicy Chrystusa. Napisał wtedy znamienne słowa: Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, (…) musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć (encyklika „Redemptor hominis”, nr 10). To wezwanie kojarzy się z myślą św. Jana od Krzyża, który tłumaczy, w jaki sposób dusza przez miłość jednoczy się z Bogiem: Im więcej [dusza] będzie miała miłości, tym głębiej „wejdzie w Boga”, tym ściślej z Nim się zjednoczy („Żywy płomień miłości”, I, 13). Nazywając odkupienie wstrząsającą tajemnicą miłości Boga do człowieka, Jan Paweł II wskazywał na konieczność przyswajania sobie tej tajemnicy przez chrześcijanina. Nauczał, że zagłębianie się w Chrystusa zawsze dokonuje się przez wiarę i modlitwę oraz życie sakramentalne. „Wewnętrzne olśnienie” Istotną cechą doświadczenia mistycznego według Jana Pawła II było szczególne poznanie i umiłowanie Chrystusa. Głębię tego doświadczenia tajemnicy Chrystusa dostrzegamy już we wcześniejszym życiu Karola Wojtyły. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej – czytamy w „Pieśni o Bogu ukrytym” napisanej przez niego w młodości. Był typem myśliciela- -kontemplatyka. Skupiony wewnętrznie, myślący, refleksyjny, raczej małomówny, sięgający do głębi – stwierdza po latach s. prof. Zofia Zdybicka. To w głębi duszy mistycy doświadczali żywej obecności Boga. W niej dokonywali „przejścia od siebie” ku Bogu, z niej czerpali też nowe spojrzenie na świat i własne życie. Zapewne z głębin kontemplacji pochodzą inne słowa Wojtyły, traktujące o Kościele: Kościół: dno bytu mojego i szczyt. (…) Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem (wiersz „Stanisław”).  Opowiadając o swym powołaniu do kapłaństwa, Jan Paweł II wyznał, że otrzymał wówczas „wewnętrzne olśnienie”. Pomogło mu ono w wyborze drogi życiowej oraz dało pewność, że została ona wskazana przez Boga. Już wcześniej – powiedział po latach – poszukiwał zrozumienia sensu swego życia w wierze. Na tej drodze pomógł mu Jan Tyranowski, skromny krawiec, obecnie sługa Boży. To za jego sprawą przyszły następca św. Piotra obrał sobie za przewodnika św. Jana od Krzyża, którego nazywał „przyjacielem i mistrzem”. Kiedyś wyznał, iż nie szukał innego przewodnika, ni światła, prócz tego, które w sercu płonęło. Ono mnie prowadziło bezpieczniej niż światło południa. Karol Wojtyła wiarę zgłębiał nie tylko w sposób naukowy. On nią żył. W swej modlitwie zmierzał do tego, by dzięki niej – jak pisał św. Jan od Krzyża – Bóg objawił się w [jego] duszy w swym świetle („Droga na Górę Karmel”, II, 11). Wiara to korzeń kontemplacji.

Ostatnio zmieniany piątek, 04 wrzesień 2015 19:49

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions