Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 07:36

Kościół powinien być mądry w swej obronie

Napisał

Z o. dr. Mirosławem Chmielewskim CSsR, adiunktem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, rozmawia dr Paweł Sokołowski

 

Co to jest manipulacja medialna?

Termin „manipulacja” jest nieostry znaczeniowo, trudny do jednoznacznego zwięzłego zdefiniowania. „Słownik języka polskiego” definiuje ją jako wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginania lub przeinaczania faktów w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania. Manipulacja medialna polega na świadomym i intencjonalnym wpływaniu na odbiorcę bez jego wiedzy, często wprowadzając go w błąd celem osiągniecia ukrytych zamierzeń nadawcy. Manipulowanie jest odbieraniem człowiekowi roli podmiotu przekazów medialnych poprzez dyktowanie określonych ideologii, w których to hierarchia wartości nie jest określona przez kulturę, ale przez ideologię lub ekonomię, a kryterium służby jest zastąpione kryterium zysku (por. II Synod Plenarny w Polsce nr 23).

Kto wprowadza nas w błąd?

Za przekazami medialnymi stoją konkretni autorzy. Te przekazy nie są anonimowe. Zarówno w programach informacyjnych, jak i w publicystyce za emisję audycji odpowiada redaktor wydania, redaktor naczelny. Dobór informacji i ich układ na osi czasu (agenda setting) również może być okazją do manipulacji w tych programach, jeśli będzie taka intencja nadawcy. Należy wskazać na dwie podstawowe cechy komunikatu, od których zależy skuteczność manipulacji w mediach, tj. jej zamierzony (zaplanowany) oraz skryty charakter. Krótko po pierwszym poważnym kryzysie medialnym wokół Radia Maryja, w drugiej połowie lat 90. XX wieku, m.in. „Gazeta Wyborcza” stosowała dwie techniki komunikacyjne – przemilczanie faktu istnienia i działania radia, a z biegiem czasu, jeśli pojawiały się informacje, to były umieszczane w dziale Ekonomia.

dr Paweł Sokołowski

teolog, historyk, redaktor

Najnowsze od dr Paweł Sokołowski

Artykuły powiązane