Wydrukuj tę stronę
sobota, 08 kwiecień 2017 03:12

Psychologia, która pomaga dobrze żyć

Napisane przez
Z ks. prof. dr. hab. Romualdem Jaworskim, kierownikiem Katedry Psychologii Religii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Andrzej Grządkowski.
 
Czym dla Księdza Profesora jest psychologia: autonomiczną dziedziną wiedzy naukowej czy metodą pomocy potrzebującym?
 
Psychologia jest dziedziną naukową posiadającą swój zakres tematyczny (przedmiot materialny) i metodologiczny (przedmiot formalny). Współczesna psychologia, której narodziny datowane są na koniec XIX w. (powstanie w Lipsku w 1879 r. pierwszego laboratorium do badania procesów psychicznych), stawia sobie za cel opis i interpretację ludzkich przeżyć psychicznych oraz ludz kiego zachowania.
 
W nurcie psychologii określanym jako empiryczny dane faktograficzne zbierane są z zastosowaniem takich metod i technik, jak: obserwacja, wywiad, eksperymenty, testy, kwestionariusze, badania czynności mózgu.
 
Często podkreśla się, że istnieją 2 nurty psychologii – teoretyczny i praktyczny (psychologia stosowana). Zarówno wiedza zdobyta w badaniach, jak i jej zastosowanie w praktyce mają ogromną wartość i mogą służyć ludziom potrzebującym zrozumienia lub wsparcia.
 
Na co cierpi współczesny człowiek? Z jakimi problemami przychodzi najczęściej do psychologa po pomoc?
 
Zarówno w sferze objawowej (symptomatologia), jak i etiologicznej (przyczyny cierpień) występuje ogromna różnorodność. Wiele trudności, zaburzeń i chorób towarzyszyło ludziom różnych epok i nadal towarzyszy. Stany depresyjne, napięcia nerwicowe, zaburzenia osobowości, kryzysy egzystencjalne i decyzyjne ciągle stanowią problemy.
 
Może tylko zmianom ulega ich nazewnictwo, ale istota bólu psychicznego i cierpienia pozostaje taka sama.
 
Ludzie cierpią z powodu osamotnienia, odrzucenia, zdrady, różnego rodzaju lęków, a także destrukcyjnych oddziały wań ze strony otoczenia – przemocy albo obojętności. Problemami, które nasilają się w ostatnich dziesiątkach lat, są korozja życia małżeńskiego i rodzinnego, presja wymagań w pracy prowadząca do pracoholizmu lub wypalenia zawodowego, erotyzacja życia, uzależnienia (w ostatnich latach coraz częściej związane z komputeryzacją i komunikacją internetową).
 
Coraz więcej dzieci wymaga wsparcia terapeutycznego. Dlaczego?
 

Przyczyny są złożone. Po pierwsze, wspomniana korozja życia rodzinnego i społecznego sprawia, że dzieci i rodzice coraz mniej czasu spędzają razem. Więcej dzieci jest zaniedbanych, poranionych. Smartfony, tablety, Internet oddzieliły bliskich od siebie i od naturalnego spędzania wspólnego czasu.

Ostatnio zmieniany czwartek, 13 kwiecień 2017 15:43
Andrzej Grządkowski

Najnowsze od Andrzej Grządkowski

Artykuły powiązane