Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 31 październik 2016 23:40

Islam i miecz

Napisał

Przed wiekami miecz uchodził za główną i najszlachetniejszą broń. Jednak nigdzie nie łączono go tak ściśle i trwale z wiarą, jak w islamie. Nie bez powodu wersety Koranu, które nawołują do zwalczania bądź zabijania innowierców, nazwano wersetami miecza (sura 2, 190-193, 216; 4, 76, 89, 144; 5, 51; 9, 5, 14, 29; 42, 35; 47, 4, 35; 61, 4, 10-12).

 

Nie jest tajemnicą, że kształtowanie się islamu jako doktryny społeczno-politycznej i jego szerzenie następowały – poza nielicznymi wyjątkami – za pomocą podbojów z mieczem w ręku. Towarzyszyło im ultimatum: islam albo karkołomne podatki lub miecz. Praktyki te są nieobce i dzisiaj. Po opanowaniu przez dżihadystów miasta Mosul w północnym Iraku (lipiec 2014 r.) jego chrześcijańskim mieszkańcom postawiono warunki podobne do tych sprzed wieków. W konsekwencji masowo opuścili oni swoje domy. Nie pozwolono im niczego zabrać. Od co najmniej 2000 lat Mosul pozostał bez swoich rdzennych mieszkańców. W punktach kontrolnych na granicy miasta dżihadysta z mieczem w ręku odgrażał się jego użyciem wobec każdego, kto ośmieli się wrócić.

Wojna sztuką przechytrzenia

Taka taktyka, umotywowana i usprawiedliwiona wersetami z Koranu bądź wypowiedziami proroka Mahometa (zwłaszcza z okresu życia w Medynie), jest udokumentowana, szczegółowo i precyzyjnie omawiana w kronikach muzułmańskich. W niektórych krajach arabskich spuścizna dżihadu stanowi dziś mniejszą lub większą część „wychowania muzułmańskiego”. Wyraz „miecz” występuje w Koranie tylko jeden raz – w surze 47, 4: Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. Zarówno ta księga, jak i inne kroniki arabskie z dumą informują o zuchwałych akcjach przeprowadzanych za życia Mahometa. Adresatem łupieżczych operacji były początkowo żyjące na terenie Arabii plemiona arabskie, w tym wyznające chrześcijaństwo i judaizm. Neutralizowano je mieczem, następnie zmuszano do posłuszeństwa i poddaństwa. Pozyskani mężczyźni zasilali szeregi rozrastającej się armii przygotowywanej do podporządkowania całości terenów arabskich oraz podboju Bizancjum i Persji. Pierwsze relacje o narzuceniu islamu siłą znajdujemy – poza Koranem – w najstarszej biografii Mahometa autorstwa Ibn Ishaqa (zm. 767):

Towarzysze posłańca Allaha powiedzieli [mu]: „Jest nas coraz więcej; gdybyś dał każdej grupie rozkaz, aby uprowadziła któregoś z mężów kurajszyckich [nazwa plemienia, które władało Mekką i do którego należał Mahomet] w nocy i zabiła go, cała kraina byłaby nasza!”. Ta deklaracja ucieszyła proroka, aż było to widać na jego twarzy […] oraz: Posłaniec Allaha był ze wszystkich ludzi najmniej rozmowny, ale kiedy otrzymywał rozkaz do walki (od Allaha!), podwijał rękawy i był ze wszystkich najbardziej odważny, zdecydowany i bezwzględny.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 listopad 2016 10:14
dr hab. Michael Abdalla

Asyryjczyk pochodzący z Syrii, profesor UAM i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jeden z kilku osiadłych w Polsce użytkowników języka syriackiego, tłumacz języka arabskiego

Artykuły powiązane