Wydrukuj tę stronę
środa, 03 luty 2016 18:36

Miejsca Złego

Napisał

Niekiedy w nawiedzonych przez Złego miejscach nagle psują się urządzenia techniczne (telefon, komputer, telewizor). Przyczyny usterek zwykle nie można ustalić…

 

W Księdze Ezechiela znajduje się proroctwo na temat Tyru – królestwa położonego na północnym wschodzie Izraela (28, 1-2. 12-17). Miasto to należało do Fenicjan i było uznawane za najbogatsze. Początkowo prorok mówi o władcy Tyru, potem o jego królu. Obaj charakteryzują się pięknem, mądrością i władzą; obaj też buntują się przeciw Bogu. Władca to zastępca króla, prawdziwym rządcą Tyru jest natomiast szatan.

Biblia o miejscach szatana

W osobie króla Tyru najczęściej widzi się obraz upadłego anioła. Także opisy królestwa Tyru mają szersze znaczenie. Tyr to nie tylko władze ziemskie, które sprzeciwiają się Bogu. To także symbol mocy diabła i jego zastępów. Proroctwa, choć rozpoczynają się w konkretnej sytuacji historycznej, wskazują na rzeczywistość głęboko zakrytą przed oczami świadków wydarzeń. Decydującym etapem w ujawnianiu prawdy o szatanie jest Nowy Testament. Nie ma w nim jednak systematycznego wykładu o złym duchu, lecz rozproszone informacje, które dotyczą świadomego udziału w życiowej walce dobra ze złem, Boga z szatanem. „Królestwo Szatana” pozostaje w stałym konflikcie z Królestwem Bożym. W Ewangeliach szatan to przeciwnik zbawczego dzieła Chrystusa (por. Mt 13, 38-39; Mk 4, 15). Uwolnienie ludzi z jego mocy przez Jezusa jest znakiem nadejścia królestwa Bożego (por. Łk 11, 20). W Ewangeliach najważniejsze wzmianki o demonach, których władza jest ograniczona przez Boga, dotyczą opętań. Demony wypędzone z człowieka błądzą po miejscach jałowych w poszukiwaniu spoczynku. Gdy go nie znajdują, powracają do zniewolonego jeszcze potężniejsze niż wcześniej (por. Mt 12, 43). Jako duchy nieczyste mogą zawładnąć człowiekiem i mówić przez niego, jak czytamy w epizodzie z synagogi z Kafarnaum, gdzie Jezus spotyka człowieka opętanego. Kiedy duch wychodzi z jego ciała, wstrząsa nim i głośno krzyczy (Mk 1, 23-28). Niekiedy zniewolony przez demona próbuje się odizolować, żyć na sposób dzikusów. Pokazuje to historia o dwóch opętanych z kraju Gadareńczyków, którzy po wyjściu z grobowców poszli na spotkanie z Jezusem (Mt 8, 28-34).

ks, prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Najnowsze od ks, prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

Artykuły powiązane