poniedziałek, 05 styczeń 2015 12:01

Kiedy narodził się Jezus Chrystus?

Napisane przez Dr Paweł Sokołowski

Narodziny Jezusa wyznaczają przełomowy punkt, który dzieli oś czasu na dwie części – tę przed Jego narodzeniem, zwaną także „przed naszą erą” (p.n.e.), rzadziej okresem „przed Chrystusem” (przed Chr.), oraz tę po Jego narodzeniu, zwaną „naszą erą” (n.e.) lub okresem „po Chrystusie” (po Chr.). Historycy wskazują jednak, że obliczenia roku narodzin Jezusa Chrystusa, na podstawie których wyznaczono początek naszej ery, obarczone są błędem. Kiedy zatem faktycznie narodził się Jezus z Nazaretu?

W czasach pierwszych chrześcijan precyzyjna chronologia dziejów nie była ustalona. W samym basenie Morza Śródziemnego funkcjonowały różne kalendarze, np. w Cesarstwie Rzymskim czas liczono od założenia Rzymu (ab Urbe condita), czyli od roku 753 przed Chr., w judaizmie czas odmierzano od początku świata, który wyznaczano na 3761 lat przed Chr., a w Egipcie nowa era zaczynała się z początkiem panowania nowego faraona. Różne sposoby mierzenia czasu i różne kalendarze często na siebie zachodziły. W szóstym stuleciu po narodzeniu Chrystusa sytuacja ta z pewnością nie była dla chrześcijan komfortowa. Wtedy mnich Dionizy Mały, który na polecenie papieża Jana I podjął się ustalenia dokładnej daty obchodzenia Wielkanocy, wyznaczył jednocześnie datę narodzin Jezusa Chrystusa.

Dionizy Mały i jego błąd

Rachubę czasu rozpoczął Dionizy od 532 roku po narodzeniu Jezusa. Po wielu żmudnych obliczeniach stwierdził, że narodzenie Jezusa miało miejsce w 754 roku od założenia Rzymu, czyli w pierwszym roku ery chrześcijańskiej (rzecz jasna „rok zerowy” nie istnieje). Dionizy miał się jednak pomylić o kilka lat – przynajmniej o cztery. Skąd ten błąd? Wiemy z całą pewnością, że Jezus Chrystus narodził się za panowania króla Judei Heroda Wielkiego (por. Mt 2, 3.15), a ten zmarł w 750 roku od założenia Rzymu, czyli cztery lata przed nową erą. O tym fakcie wzmiankował żydowski historyk Józef Flawiusz w swoim dziele „Dawne dzieje Izraela”, który nawet sprecyzował, że Herod umarł pod koniec marca lub na początku kwietnia 750 roku od założenia Rzymu. Co z tego wynika? Otóż data narodzin Jezusa „cofa się” o co najmniej cztery lata w stosunku do ustaleń Dionizego. Co najmniej – bowiem śmierć Heroda w 4 roku przed Chr. oznacza tak naprawdę, że Jezus musiał narodzić się kilka lat wcześniej. Z Ewangelii wiemy przecież, że przed śmiercią Heroda miały miejsce takie wydarzenia, jak: przybycie mędrców do Betlejem, ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu, rzeź chłopców w wieku do lat dwóch.

Cezar August oraz spis ludności

Bez wątpienia datę narodzin Jezusa można jeszcze bardziej uściślić. W tym celu ponownie należy sięgnąć do Ewangelii. W opisie narodzenia Jezusa św. Łukasz Ewangelista pisze: W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta ( Łk 2 , 1-3; p or. M t 2 , 1). W biblijnym tekście zostały wymienione dwie postaci – cesarz August oraz namiestnik Syrii Kwiryniusz. Mowa jest także o spisie ludności w Cesarstwie Rzymskim. Osoba Oktawiana (późniejszego cesarza Augusta) niewiele wnosi do ustalenia bardziej precyzyjnej daty narodzin Jezusa. Z historii starożytnej wiadomo, że Oktawian objął pełnię władzy w roku 30 przed Chr. Wiadomo także, iż w roku 27 przed Chr. otrzymał od senatu rzymskiego tytuł Augustus (godny uwielbienia) i pod tym imieniem – jako cesarz August – znany jest w historii (tak też nazywa go ewangelista Łukasz). August sprawował rządy dożywotnio i zmarł w roku 14 po Chr. Narodzenie Jezusa przypadło bez wątpienia na okres, w którym August był u władzy. Zdecydowanie bardziej pomocna jest biblijna informacja o spisie ludności. Z „Monumentum Ancyranum”, czyli dokumentu zawierającego katalog wszystkich dokonań cesarza Augusta i sporządzonego na jego polecenie, dowiadujemy się, że przeprowadził on aż trzy spisy ludności: w 28 roku przed Chr., w 14 roku przed Chr. i – ten dla nas najistotniejszy – w 8 roku przed Chr. Spisy te dotyczyły jedynie obywateli rzymskich, choć wiadomo też, że ludność cesarstwa była poddawana obowiązkowi spisu powszechnego (zwykle w celu ustalenia obciążeń podatkowych oraz kontroli własności). Józef Flawiusz w „Dawnych dziejach Izraela” zaznaczył, że Herod Wielki wydał  zarządzenie, by złożyć przysięgę na wierność cesarzowi. Miało to miejsce w 7 roku przed Chr. Wielu historyków jest zdania, że realizacja przez Żydów tego zarządzenia mogłaby odbywać się równolegle ze spisem ludności, który zwykle trwał dwa–trzy lata. Informacja ta wskazywałaby na rok 7 przed Chr. jako datę narodzin Jezusa.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 wrzesień 2015 10:23

Drodzy Czytelnicy,

okladka E099 1120

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Śmierć - brama do życia. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • publicysta i felietonista, filozof, etyk, doktor habilitowany nauk filozoficznych, nauczyciel akademicki

  • Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, zajmuje się duchowością św. Józefa, redaktor pisma wewnętrznego Służka, animatorka Wspólnoty Modlitwy SOS Odmawiajcie różaniec

  • filozof, demonolog, znawca problematyki sekt i okultyzmu

Już 67 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem