Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 czerwiec 2014 23:15

Jak kościół stworzył uniwersytety

Napisał

 

 Kościół odegrał główną, jeśli nie wyłączną, rolę w zakładaniu i wspieraniu uniwersytetów. Uniwersytet zaistniał w późnym średniowieczu, a rozwijał się i dojrzewał w szczytowym okresie katolickiej Europy jako nowe zjawisko w historii naszego kontynentu. W starożytnej Grecji i Rzymie podobna instytucja nie istniała, a jej dzisiejszy kształt, z wydziałami, kursami tematycznymi, egzaminami i stopniami naukowymi, a także rozróżnienie na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, pochodzi wprost z wieków średnich. Nie budzi zdziwienia fakt, że Kościół zrobił tak wiele na rzecz rodzącego się systemu akademickiego, ponieważ – jak uważa historyk Lowrie Daly – był jedyną instytucją w Europie, która była programowo zainteresowana zachowaniem i kultywowaniem wiedzy.

 

Więcej artykułów autora www.TomWoods.com

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 wrzesień 2015 10:29
Redakcja

Redakcja strony internetowej

Najnowsze od Redakcja

Artykuły powiązane