Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 czerwiec 2014 23:00

Zrzeszenia chrześcijańskie

Napisał

 

Ruchy w Kościele w jakimś sensie odzwierciedlają ten dynamizm odwiecznej miłości Boskich Osób. Są one otwarte na pełnię życia, jaka płynie z tej Miłości, a zarazem urzeczywistniają kapłańską, prorocką i królewską misję Chrystusa. One także – zdaniem św. Jana Pawła II – w łonie Kościoła jako Ludu Bożego wyrażają poczwórny ruch, który jest odpowiedzią człowieka na Objawienie Boże w Ewangelii.

 

Jest to ruch w kierunku samego Boga Żywego, w stronę wnętrza, własnego serca i sumienia, które w spotkaniu z Żywym Bogiem odsłania właściwą sobie głębię, w stronę ludzi, naszych braci i sióstr, których Chrystus stawia na drodze naszego życia, a także ruch w stronę świata. Istotą „ruchu” w każdym z tych kierunków jest Miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5).

Wspólne przeżywanie wiary

 

Od początku Kościoła istniały jakieś formy wspólnego przeżywania wiary i dzielenia się doświadczeniem duchowym. Były to małe wspólnoty, które zbierały się w domach. Obok nich powstawały różne grupy „ascetyczne” lub „charyzmatyczne”, skupiające się wokół wybitnych postaci, takich jak św. Pachomiusz czy św. Antoni Pustelnik. Z takich grup zrodził się nurt życia monastycznego w Kościele.

 

Ta tendencja do zrzeszania się w celach religijnych wciąż trwa, a w ostatnich dziesięcioleciach – po Soborze Watykańskim II – szczególnie się zdynamizowała. Toteż św. Jan Paweł II mówi o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich („Christifideles Laici”, 29).

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 wrzesień 2015 10:29
ks. prof. Marek Chmielewski

doktor habilitowany, teolog, kierownik Katedry Duchowosci Katolickiej KUL 

Najnowsze od ks. prof. Marek Chmielewski

Artykuły powiązane