wtorek, 12 styczeń 2021 15:50

Świętość to udział w życiu Boga

Napisał

Świętość ontologiczną odróżnia się od świętości moralnej. To rozdzielenie jest po to, by oddzielić świętość Boga (własną) od świętości stworzeń (otrzymaną). Niektórzy wolą mówić o przebóstwieniu niż o świętości, gdyż w słowie „przebóstwienie” zawarte jest znaczenie tego, czym jest świętość: udziałem człowieka w życiu Boga, który jest święty.

Jednak to rozróżnienie nie jest dostateczne, gdyż człowiek, otrzymując w chrzcie sakramentalnym łaskę Ducha Świętego, staje się święty, a jego życie jest uświęcone na mocy łaski, lecz nie jest jeszcze świętością „wysłużoną”. Świętość w postaci daru stanowi wynik zamieszkiwania w nas Ducha Świętego, a świętość moralna jest dopiero owocem współdziałania, współuczestnictwa i współpracy człowieka z Duchem Świętości na przestrzeni całego życia.

Wolność człowieka i łaska Boża

W Starym Testamencie orzeczenie, że Bóg jest „święty”, oznacza, iż Bóg jest nieporównanie doskonalszy od tego, co w świecie, że jest ponad światem. Wszystko, co przynależy do Niego, ma udział w Jego majestacie.

Z kolei w kwestii świętości moralnej człowieka zawsze zajmowano się problemem współpracy pomiędzy wolnością osoby ludzkiej a łaską. Cała chrześcijańska tradycja doktrynalna potwierdza, że wolność człowieka w stanie grzechu jest niepełna. Dopiero w mocy Ducha ludzka wola zostaje uzdrowiona, rozum rozpoznaje właściwie przedmiot pragnienia dzięki oświeceniu, a „człowiek Ducha” – pneumatikos – z poddaniem daje się prowadzić Duchowi Świętemu.

Wchodzimy tu na teren „zaminowany”. Współczesny chrześcijanin – przyzwyczajony do haseł o ludzkiej godności, podmiotowości, autonomii – od razu zareaguje negatywnie na zdanie, że bez mocy (nie tylko pomocy!) Ducha Świętego nie możemy być w pełni wolni. Na tym polega istota ascezy chrześcijańskiej: nieustanne wychowanie, kształcenie i ćwiczenie w szkole Ducha Świętego. Wyjaśniają to trzy schematy spotkania wolności i łaski, wypracowane przez myśl teologiczną: monergizm, synergizm,energizm.

Monergizm oznacza, że działa tylko Duch Święty. Wola i rozum człowieka, czyli komponenty natury, są na tyle osłabione i zniszczone, że osoba ludzka nie jest w stanie nic zrobić; to Bóg czyni wszystko za nas i w nas.

Synergizm podkreśla, iż działa Bóg oraz działa człowiek. Choć wola ludzka jest osłabiona przez grzech, to jednak zawsze może podejmować działania w kierunku dobra lub zła.

Energizm wskazuje, że w pełni wolny człowiek działa wewnątrz działania Ducha Świętego, który naszą wolę i decyzje uprzedza, oświeca, oczyszcza, uzdrawia, wzmacnia oraz doskonali.

Życie w Duchu Świętym nie jest dla chrześcijan sloganem, lecz rzeczywistym darem i sposobem na życie. Kiedy Sobory potwierdzają z naciskiem – wbrew pelagianom i semipelagianom – że bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie może czynić dobra, to nie czynią tego w sensie Lutrowej wizji skutków grzechu (Luter zakładał bowiem, iż skutkiem grzechu jest zniszczenie ludzkiej woli). Wskazują, że nasza natura i my, jako ludzie, zostaliśmy stworzeni do harmonii życia na obraz i podobieństwo Boże, a Duch Święty jest nam dany jako stały Towarzysz i Twórca naszych osobowości. Kiedy Chrystus mówił do Apostołów: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”, to mówił o przywileju przyjaźni i Darze Ducha Świętego, a nie o okaleczeniu grzechowym. Człowiek został stworzony z miłości, a ta Miłość Boża nigdy nie zamierzała go opuścić.

o. prof. Krzysztof Guzowski

założyciel wspólnoty kontemplacyjnej Słudzy Ducha Pocieszyciela, profesor teologii na KUL, rekolekcjonista propagujący nabożeństwo do Ducha Świętego


Drodzy Czytelnicy,

okladka E099 1120

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Śmierć - brama do życia. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 67 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem