wtorek, 09 czerwiec 2020 11:44

Dar języków w Dziejach Apostolskich

Napisał

Pierwszym świadectwem opisującym dar języków w rodzącym się Kościele jest relacja wydarzeń, które miały miejsce w Wieczerniku pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pana: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4). Towarzyszyły temu języki ognia oraz szum z nieba.

Apostołowie zaczynają przemawiać do zgromadzonych w ich własnych językach, choć nigdy wcześniej ich się nie uczyli. Szczególne znaki i niecodzienne zachowanie wskazywać mogą na stan prorockiego uniesienia.

Różne interpretacje

Interpretacja tego faktu jest w egzegezie zróżnicowana: jedni sądzą, że chodzi o konkretne języki, które można zidentyfikować, inni opowiadają się za tzw. cudem uszu ( mają na myśli sytuację, w której apostołowie mówią w ich własnych językach, słuchacze natomiast słyszą swoje języki). Istnieje możliwość przyjęcia jeszcze innej tezy: Apostołowie korzystają z daru glosolalii, natomiast świadkowie wydarzenia obdarzeni są „cudem słyszenia” glosolalii w ich własnych językach.

Już w IV w. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola oraz erudyta, który zdobywał wykształcenie w Cezarei Nadmorskiej, Aleksandrii i Atenach, pytał, czy apostołowie rzeczywiście przemawiali w obcych językach, czy raczej mówili we własnym języku, a świadkowie wydarzenia słyszeli swoją mowę. Grzegorz próbował rozwiązać ten dylemat, stawiając znaki przestankowe w tekście Dziejów Apostolskich w innych niż zazwyczaj się przyjmuje miejscach. Doszedł do wniosku, że apostołowie mówili po aramejsku, cud zaś dotyczył słuchaczy, nie mówiących.

Hipoteza „cudu uszu” ma jednak słabe podstawy w tekście, jest też mało popularna wśród Ojców Kościoła. Zdecydowana większość egzegetów opowiada się za tym, iż uczniowie mówili znanymi językami, których nigdy się nie uczyli. Argumentem za tą tezą jest m.in. fakt, że Łukasz wspomina o obecności Żydów przybyłych na Pięćdziesiątnicę (czyli Święto Tygodni, obchodzone siedem tygodni po Passze) spoza Palestyny. Nie były to więc niezrozumiałe dźwięki, lecz realny język. Potwierdzają to sami przybysze. Gdyby dosłownie przetłumaczyć zapis Łukasza, brzmiałby on: „I w jaki sposób my wszyscy słyszymy swoją własną mowę, w której zostaliśmy zrodzeni?” (Dz 2, 8). Zaimek „swoją” i imiesłów „zrodzeni” bez wątpienia wskazują na język ojczysty przybyłych do Jerozolimy Żydów.

Ponadto nie chodzi o codzienne, zwykłe mówienie, ale o przemawianie, przepowiadanie w formie uroczystej. Mówiąc o przemawianiu obcymi językami przez apostołów, Łukasz używa tego samego terminu, którym określa mowę Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 14): „Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. »Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? « – mówili pełni zdumienia i podziwu. »Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże«” (Dz 2, 5-11).

Ks. prof Mariusz Rosik

biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Najnowsze od Ks. prof Mariusz Rosik


Drodzy Czytelnicy,

okladka E099 1120

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Śmierć - brama do życia. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 67 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem