wtorek, 31 marzec 2020 12:12

Sakramentalia w posłudze egzorcysty

Napisał

Tradycja chrześcijańska zachęca do korzystania z sakramentaliów w celu uzdrawiania i zapewnienia opieki Bożej. Moc nie pochodzi z tych rzeczy. Jest nam ona udzielana przez Chrystusa, który uzdrawia i obdarza swą łaską. Sakramentalia przypominają również, że sami jesteśmy znakiem dla ludzi. Jesteśmy jakby błogosławieństwem dla świata, przez które Bóg obdarza ich swą łaską.

Teologia scholastyczna definiuje sakrament jako skuteczny znak łaski (łac. signum efficax gratiae). Tę skuteczność, gwarantowaną przez sam fakt dokonania przepisanego rytu – niezależnie od pobożności udzielającego oraz przyjmującego – określa się terminem ex opere operato (łac. Na podstawie dokonanej czynności). Moc sakramentu pochodzi stąd, że działającym jest sam Chrystus poprzez ludzkiego szafarza, który powinien mieć intencję czynienia tego, co czyni Kościół.

Sakramenty a sakramentalia

Działanie sakramentów jest ściśle związane z misterium paschalnym Chrystusa oraz z Jego Ciałem, czyli Kościołem. Znaki sakramentalne przynoszą łaskę Chrystusa, wyjednaną przez Niego na krzyżu. Dokonują tego w sposób skuteczny ze względu na moc w nich zawartą, gdyż misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach (por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1115).

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi oraz przynoszą owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją (Katechizm, nr 1131). Moc sakramentów zależy zatem od właściwego usposobienia, dojrzałości wiary i otwartości na działanie sakramentu. Skutek sakramentów

jest zawsze pewny, jeśli przyjmujący nie

stawia przeszkody łasce Bożej.

Sakramentalia to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra, osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Nie są one sakramentami, ale przygotowują do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (zob. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, nr 60). Liczba sakramentaliów jest nieograniczona. Są one widzialnymi znakami – obrzędami ustanowionymi przez Kościół dla  uproszenia łask i błogosławieństwa Bożego dla ludzi i rzeczy. Potocznie nazywa się sakramentalia mianem poświęconych przedmiotów.

W przeciwieństwie do sakramentów sakramentalia nie działają ex opere operato, ale ex opere operantis Ecclesiae, czyli na mocy działania Kościoła, które w tym przypadku oznacza nieustanną modlitwę usprawiedliwionych członków Kościoła powszechnego. Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, ale uzdalniają do przyjęcia łaski Bożej i dysponują do współpracy z nią, przygotowują do przyjęcia właściwego skutku sakramentów, pomagają utrzymać łaskę uświęcającą, usposabiają do kontynuowania duchowej drogi. Dzięki własnej modlitwie, uczynieniu znaku krzyża świętego i codziennemu rachunkowi sumienia łatwiej nam przystąpić do sakramentu pokuty oraz owocniej uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię Świętą.

Skutek działania sakramentaliów w znacznym stopniu zależy od usposobienia korzystających z nich wiernych, szczególnie od ich wiary. Sakramentalia nie są konieczne do zbawienia, ale są zalecane przez Kościół jako pożyteczne i zbawienne.

Sakramentalia mogą uświęcać każde wydarzenie życia wiernych. Sprawiają, że godziwe użycie rzeczy materialnych zmierza do uświęcenia całego człowieka, uwielbienia Boga i pogłębiania z Nim więzi. Dzięki sakramentaliom w codziennym życiu łączymy sacrum i profanum, to, co religijne, z tym, co świeckie, świat nadprzyrodzony i życie doczesne. Sakramentalia zawierają modlitwę, której towarzyszy określony znak, np. nałożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą, okadzenie. W ten sposób łaska Boża przenika i przemienia nasze codzienne życie.

.

O. dr Krzysztof Modras OP

doktor patrologii, dominikanin, egzorcysta archidiecezji lubelskiej

Najnowsze od O. dr Krzysztof Modras OP


Drodzy Czytelnicy,

okladka E099 1120

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Śmierć - brama do życia. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • lekarz, doktor medycyny, etyk, teolog. Publikuje w czasopismach naukowych zagadnienia ze styku medycyny, filozofii i teologii. Zajmuje się neurologicznymi kryteriami śmierci człowieka. 2012-16 był wykładowcą teologii moralnej i bioetyki na Angelicum w Rzymie. Główne książki: Medycyna na krawędzi (2011), Człowiek umiera tylko raz (2013)

  • emerytowany dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP od 1983 roku

  • Dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

Już 67 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem