środa, 04 marzec 2020 09:22

Tajemnica ekspiacji

Napisał

Łacińskie expiare oznacza przebłagać, zadośćuczynić, oczyścić, usuwając winy, które oddzielają. Łączy się to z tajemnicą odkupienia czy zbawienia. Chodzi tu ratunek od zła, grzechu, śmierci i szatana.

Istnieje kilka form zamiennych pojęcia ekspiacji czy wynagrodzenia. Prócz pojęcia wynagrodzenia używa się także terminów: „przebłaganie”, „rekapitulacja” i „zadośćuczynienie”. Ten ostatni termin może mieć wielorakie znaczenie. Zadośćuczynienie to przywrócenie należytego porządku i naprawienie szkód w zakresie czci lub dóbr materialnych. Jest to czynność zmierzająca do wyrównania szkody za krzywdę komuś wyrządzoną.

Wszystkie te pojęcia wyrażają jednak niedoskonale intuicję powagi i tajemnicy zła oraz wynikającej stąd konieczności tajemnicy ekspiacji. Człowiek wiary próbuje od dawna wyrazić te nieprzeniknione tajemnice w przedstawionych wyżej pojęciach, z których żadne nie jest adekwatne. Nie jest to nawet możliwe, gdyż poruszamy się tu w kontekście tajemnicy zła, związanej z tajemnicą odkupienia czy wyzwolenia od zła, zwanej też tajemnicą zbawienia.

Właściwa ludzkiej słabości niezgoda na przyjęcie tajemnicy, połączona z niedoskonałymi pojęciami i obrazami, doprowadza o tworzenia nowych prób racjonalizacji, w wyniku czego wprowadza się coraz to nowe modele bardziej pasujące do świata ludzkiego, np. egzystencjalne czy moralne. O wiele bliższy tradycji jest język kultyczny mówiący o przebłaganiu, a o Eucharystii jako o „ofierze przebłagalnej”, co było praktykowane w pierwotnym Kościele i jest obecne w Biblii.

Ekspiacja w Starym Testamencie

Biorąc pod uwagę termin „wynagrodzenie”, należy stwierdzić, iż w takiej formie na kartach Biblii się on nie pojawia. Jeśli wejdziemy głębiej w semantykę tego słowa, wówczas odkryjemy wielokrotną obecność tego pojęcia nie tylko w zapisie biblijnym, ale także w sensie czynów przebłagalnych Izraela. W Starym Testamencie zadośćuczynienie należy pojmować w kontekście ofiary i związanego z nią kultu.

Biblia rozróżnia także zadośćuczynienie za grzechy własne i za grzechy innych ludzi. Wskazuje konkretne sytuacje, w których możemy wynagradzać za grzechy popełniane przez innych ludzi: odwzajemniać zło dobrem, poprzez wstawiennictwo za nich lub sprawiedliwość zastępczą, a także przez ofiarowanie cierpienia zastępczego (Rdz 42, 1-50, 26; 1 Sm 24-26; Rdz 18, 23-32).

Kluczową jest tu postać tajemniczego „Sługi Jahwe” z Księgi Izajasza, który to staje się figurą śmierci zastępczej (por. Iz 53, 7). To naród wybrany wycofuje się z relacji, którą Bóg zamanifestował w przymierzu, odrzuca przymierze, a ludy pogańskie, widząc upadek Izraela, także negują Jahwe jako Boga (por. Ez 36, 20).

Przywrócenie tej zaburzonej relacji jest zadaniem Sługi Pańskiego. To On zostaje przebity za nasze grzechy i z powodu błędów „wielu” zostaje zmiażdżony i wydany na śmierć. Jego niewinne, ekspiacyjne cierpienie pokazuje także współczesnemu człowiekowi zbawczy plan zbawienia.

ks. Aleksander Posacki SJ

filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Prowadzi wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL, Ignatianum) i za granicą. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz wykładowcą m. in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów organizowanych przez międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriele'a Amortha.

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • teolog, kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej, autor książki „Proroctwo dzisiaj”

  • egzorcysta diecezji warszawskiej

  • Wydawca "Miesięcznika Egzorcysta", prezes Zarządu wydawnictwa Monumen. Fizyk, pracował naukowo w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech oraz instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Interesuje się metodologią i filozofią nauki oraz relacją między wiarą a nauką. 

Już 61 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem