środa, 04 marzec 2020 09:14

Duch Święty tworzy wierność bez przemocy

Napisał

Jednym z owoców działania Ducha Świętego w świecie jest wierność. W kulturze zachodniej liczne rozłamy w małżeństwach, wystąpienia z zakonów i stanu kapłańskiego pokazują, że w wieku XXI wierność jest cnotą coraz mniej rozumianą. Istnieje wiele sytuacji, gdzie po ludzku sądząc, nie da się wytrwać w wierności. Chodzi na przykład o grzech zdrady, który rani bardzo głęboko małżonków.

Ale Duch Święty potrafi uzdrowić chore ludzkie relacje, a wskrzesić zerwane. Wobec kryzysu wierności konieczny jest powrót do modlitwy do Ducha Świętego o przemianę i umocnienie ludzkiej miłości. Wiemy z doświadczenia, że istnieje nieskończona liczba wyzwań, które przekraczają ludzkie siły, dlatego nie powinniśmy ryzykować, próbując opierać się jedynie na środkach naturalnych, na przykład na terapii. Duch Święty uzdrawia najbardziej trudne i skomplikowane relacje, ale potrzebna jest współpraca człowieka z Jego wolą.

Wierzący to człowiek wierny

Greckie słowo pistis użyte przez św. Pawła na określenie owocu wierności (por. Ga 5, 22) posiada kilka znaczeń, ale dwa główne to: wierność i wiara. Ponieważ Bóg w swojej miłości jest wierny, a Jego liczne przymierza nie zostały nigdy zerwane z winy Boga, to z łatwością sobie uświadamiamy, że wierność jest cechą Boga. Człowiek zaś musi przez całe życie walczyć o wytrwanie w wierności. Wiara i wierność są w wielu sytuacjach pojęciami synonimicznymi, gdyż ten, kto uwierzy w Jedynego Boga, pozostaje mu wierny. Podobnie w języku polskim stosuje się często zamiennie „wierni Kościoła katolickiego” i „ludzie wierzący”. W Księdze Powtórzonego Prawa jest zawarte wezwanie do wierności i do kochania Boga (Pwt 6, 4-7), a po słowach „Słuchaj Izraelu” następuje zaproszenie do budowania relacji z Bogiem na fundamencie miłości i wierności, a nie na Prawie. Nie ma wiary bez miłości, ani głębokiej miłości bez odniesienia do wiary.

Wiara i wierność określają i wyrażają cechy tego samego owocu Ducha Świętego: wiara opiera się na wierności Boga, a wierność człowieka jest odpowiedzią na łaskę Ducha Świętego. Wiara także jest darem Ducha Świętego: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga” (Ef 2, 8).

W wieloletniej dyskusji pomiędzy katolikami i luteranami wypracowano wspólne stanowisko, w którym przyznaje się pierwszeństwo inicjatywie Boga w dziedzinie wiary i usprawiedliwienia. Nie chodzi tu tylko o pierwszeństwo w sensie czasowym, czyli o to, że Bóg nas „ubiegł”, ale i o całość dzieła Ducha Świętego. Boski Paraklet umożliwia nam zarówno nawrócenie, jak też przemianę, my natomiast pogłębiamy łaskę wiary poprzez uczynki z nią zgodne.

Tego rodzaju spojrzenie jest także zgodne z definicją wiary, którą podał Apostoł Paweł: „Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo” (Hbr 11, 1-2). Wiara jest więc nie tylko zaufaniem Bogu, ale i owocem Jego działania, dzięki któremu duch człowieka jest w stanie wniknąć w tajemnicę Boga i uzyskać częściowe zrozumienie: „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego (…). Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim nas Bóg obdarzył” (1 Kor 2, 10.12).

Ostatnio zmieniany środa, 25 marzec 2020 13:29
ks. prof. Krzysztof Guzowski

profesor teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel wspólnoty kontemplacyjnej Słudzy Ducha Pocieszyciela, rekolekcjonista propagujący nabożeństwo do Dycha Świętego 

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Prowadzi wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL, Ignatianum) i za granicą. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz wykładowcą m. in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów organizowanych przez międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriele'a Amortha.

  • autor wielu publikacji o tematyce uzależnień, audycji radiowej i telewizyjnej pt „Dwunasty krok” oraz strony www.dwunasty.pl

  • psycholog, psychoterapeuta, superwizor, prowadzi warsztaty i terapię dla osób świeckich, duchownych i konsekrowanych

Już 61 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem