wtorek, 03 grudzień 2019 08:28

Duchowość eucharystyczna

Napisał

„Duchowość eucharystyczna nie ogranicza się tylko do uczestnictwa we Mszy Świętej i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Obejmuje ona całe życie. (…) Eucharystia jako źródło i szczyt życia i misji Kościoła winna zaowocować duchowością, życiem «według Ducha» (Rz 8, 45; por. Ga 5, 16. 25)”.

Przywołane słowa Benedykta XVI z 77. Numeru posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia oraz misji Kościoła (z 22 II 2007), potwierdzają nauczanie Soboru Watykańskiego II zawarte w konstytucji o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium, że „liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (nr 10). A zatem w centrum życia chrześcijańskiego jest duchowość liturgiczna, której szczególną postać stanowi duchowość eucharystyczna

Duchowość eucharystyczna szczytem życia chrześcijańskiego

Eucharystia jest najpełniejszym znakiem obecności Chrystusa Pana. Odczytanie, zgłębienie i przyjmowanie tego znaku zostawił On swoim uczniom jako dar oraz doświadczenie ciągłego przypominania sobie i przyzywania Jego osoby, a zarazem jako źródło Jego mocy i szczyt miłości. Chrystus umiłował nas do końca (por. J 13, 1) i pozostał z nami, ofiarując nową rzeczywistość zbawienia, światło na rozproszenie ludzkich mroków, prawdę do rozpoznania sensu egzystencji, pokarm dla tych, którzy są ciągle w drodze do wieczności oraz nadzieję pełni życia bez kresu. Przyjmując pod eucharystycznymi postaciami Ciało i Krew Chrystusa, chrześcijanin uczestniczy w Jego życiu, identyfikuje się z Nim i dzięki działaniu Ducha Świętego żyje życiem duchowym.

Duchowość eucharystyczna jest więc szczytem wszelkiej duchowości chrześcijańskiej jako udziału w zbawieniu i uwielbieniu Boga, w którym uczestniczy człowiek przez wiarę i sakramenty święte (por. SC 14). Jest ona eklezjalną formą autentycznego życia chrześcijańskiego, które bazując na włączeniu człowieka w Chrystusa i Kościół oraz jego napełnieniu Duchem Świętym w sakramentach chrztu i bierzmowania, znajduje u wiernych swój szczyt. Dzieje się tak wówczas, gdy karmią się oni Ciałem i Krwią Chrystusa we wspólnocie uczty braterskiej, która stanowi zadatek wiecznej komunii w powszechnym królestwie Bożym. Oznacza to, że duchowość eucharystyczna jest obejmującym całe życie procesem rozwoju i dojrzewania, znajdującym ostateczne wypełnienie w życiu wiecznym. Przez tę duchowość realizuje się podstawowa dynamika zbawienia i kultu chrześcijańskiego, który jest skierowany do Ojca przez Syna w jedności Ducha Świętego.

ks. prof. Marek Chmielewski

doktor habilitowany, teolog, kierownik Katedry Duchowosci Katolickiej KUL 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 59 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Powered by JS Network Solutions