sobota, 27 lipiec 2019 09:21

Niebezpieczeństwa medycyny okultystycznej

Napisał

„Uzdrowiciele” twierdzą, że uzdrowień dokonują energią. Czym zatem ona jest? Mamy tu do czynienia z tajemniczą (lub raczej tajemną) dziedziną, która wymyka się badaniom współczesnej nauki.

Medycyna okultystyczna czy leczenie ezoteryczne są to działania praktyczno-terapeutyczne, które wynikają bezpośrednio z okultystycznego bądź ezoterycznego obrazu świata i są na nim zbudowane. Pojawia się w tym kontekście problem rozróżnienia pomiędzy medycyną naturalną (niekonwencjonalną, alternatywną) a medycyną okultystyczną. Szczególnie istotne jest rozróżnienie pomiędzy medycyną holistyczną (gr. holos cały) a medycyną okultystyczną. Często bowiem interpretacje „leczenia naturalnego” mają w istocie charakter światopoglądowy. Nacechowane bywają one panteizmem czy monizmem  kosmicznym. Ten ostatni stawia człowieka w centrum działania jakiejś bezosobowej siły i zakłada, że każda istota żywa jest źródłem pola energii, które oddziałuje z innymi polami. Leczenie tego typu zmierzałoby więc do przywrócenia równowagi energetycznej, określanej jako istota ludzkiego zdrowia. Takie założenie jest jednak założeniem filozoficznym, a oparta na nim wizja człowieka formą panteizmu monistycznego. Człowiekowi jako źródłu i odbiorcy energii kosmicznej grozi niebezpieczeństwo idolatrii w postaci np. samoubóstwienia, ze wszystkimi wynikającymi stąd duchowymi i psychofizycznymi konsekwencjami.

Chaos pojęciowy

Bioenergoterapeuci i inni uzdrowiciele używają często niejasnych oraz niezweryfikowanych terminów naukowych, pseudonaukowych i filozoficznych. Pochodzą one z tajemnej wiedzy okultyzmu lub uproszczonych wersji religii Wschodu. Są to takie pojęcia jak: ciało astralne, ciało eteryczne, inne ciała subtelne, myślokształty, wibracje, fluidy, ektoplazma (jedno z typowych zjawisk seansów spirytystycznych), sobowtór eteryczny, aura itp. Dla przybliżenia znaczenia tych terminów używa się języka pseudonaukowego. Mówi się np. o systemie energetycznym, nieharmonijnych stanach energii, potencjale energetycznym, uaktywnieniu energii.

O grzechu mówi się z kolei jako o złej karmie. Sugeruje się przy tym fatalizm czy predestynację (błędy teologiczne dawno odrzucone przez Kościół). Mówi się też o ciemnych energiach, ciemnych plamach, energiach „niezrównoważonych”. Tym samym grzech w znaczeniu obiektywnej winy, która wymaga oczyszczenia przez Boga, w ogóle nie wchodzi w grę. O złych duchach mówi się natomiast jako o negatywnej energii, negatywnych myślokształtach czy larwach astralnych.

Sprzyja to subiektywizmowi, a także synkretyzmowi. Jego skutkiem staje się łączenie niechrześcijańskich koncepcji zła, choroby i życia z przekształconymi (i zrelatywizowanymi) pojęciami chrześcijańskimi Chrystus, Duch Święty, dusza). Od dawna propagowała to zresztą teozofia, antropozofia, masoneria oraz New Age. W wymiarze eschatologii uzdrowiciele dodatkowo głoszą zwykle reinkarnację.

fakt rejestracji w Polsce „zawodu” bioenergoterapeuty.

ks. Aleksander Posacki SJ

filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Prowadzi wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL, Ignatianum) i za granicą. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz wykładowcą m. in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów organizowanych przez międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriele'a Amortha.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 59 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Powered by JS Network Solutions