sobota, 27 lipiec 2019 09:21

Niebezpieczeństwa medycyny okultystycznej

„Uzdrowiciele” twierdzą, że uzdrowień dokonują energią. Czym zatem ona jest? Mamy tu do czynienia z tajemniczą (lub raczej tajemną) dziedziną, która wymyka się badaniom współczesnej nauki.

Medycyna okultystyczna czy leczenie ezoteryczne są to działania praktyczno-terapeutyczne, które wynikają bezpośrednio z okultystycznego bądź ezoterycznego obrazu świata i są na nim zbudowane. Pojawia się w tym kontekście problem rozróżnienia pomiędzy medycyną naturalną (niekonwencjonalną, alternatywną) a medycyną okultystyczną. Szczególnie istotne jest rozróżnienie pomiędzy medycyną holistyczną (gr. holos cały) a medycyną okultystyczną. Często bowiem interpretacje „leczenia naturalnego” mają w istocie charakter światopoglądowy. Nacechowane bywają one panteizmem czy monizmem  kosmicznym. Ten ostatni stawia człowieka w centrum działania jakiejś bezosobowej siły i zakłada, że każda istota żywa jest źródłem pola energii, które oddziałuje z innymi polami. Leczenie tego typu zmierzałoby więc do przywrócenia równowagi energetycznej, określanej jako istota ludzkiego zdrowia. Takie założenie jest jednak założeniem filozoficznym, a oparta na nim wizja człowieka formą panteizmu monistycznego. Człowiekowi jako źródłu i odbiorcy energii kosmicznej grozi niebezpieczeństwo idolatrii w postaci np. samoubóstwienia, ze wszystkimi wynikającymi stąd duchowymi i psychofizycznymi konsekwencjami.

Chaos pojęciowy

Bioenergoterapeuci i inni uzdrowiciele używają często niejasnych oraz niezweryfikowanych terminów naukowych, pseudonaukowych i filozoficznych. Pochodzą one z tajemnej wiedzy okultyzmu lub uproszczonych wersji religii Wschodu. Są to takie pojęcia jak: ciało astralne, ciało eteryczne, inne ciała subtelne, myślokształty, wibracje, fluidy, ektoplazma (jedno z typowych zjawisk seansów spirytystycznych), sobowtór eteryczny, aura itp. Dla przybliżenia znaczenia tych terminów używa się języka pseudonaukowego. Mówi się np. o systemie energetycznym, nieharmonijnych stanach energii, potencjale energetycznym, uaktywnieniu energii.

O grzechu mówi się z kolei jako o złej karmie. Sugeruje się przy tym fatalizm czy predestynację (błędy teologiczne dawno odrzucone przez Kościół). Mówi się też o ciemnych energiach, ciemnych plamach, energiach „niezrównoważonych”. Tym samym grzech w znaczeniu obiektywnej winy, która wymaga oczyszczenia przez Boga, w ogóle nie wchodzi w grę. O złych duchach mówi się natomiast jako o negatywnej energii, negatywnych myślokształtach czy larwach astralnych.

Sprzyja to subiektywizmowi, a także synkretyzmowi. Jego skutkiem staje się łączenie niechrześcijańskich koncepcji zła, choroby i życia z przekształconymi (i zrelatywizowanymi) pojęciami chrześcijańskimi Chrystus, Duch Święty, dusza). Od dawna propagowała to zresztą teozofia, antropozofia, masoneria oraz New Age. W wymiarze eschatologii uzdrowiciele dodatkowo głoszą zwykle reinkarnację.

fakt rejestracji w Polsce „zawodu” bioenergoterapeuty.

ks. Aleksander Posacki SJ

filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Prowadzi wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL, Ignatianum) i za granicą. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz wykładowcą m. in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów organizowanych przez międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriele'a Amortha.

Najnowsze od ks. Aleksander Posacki SJ

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • autorka książki: Pułapka gender. Karły kontra orły

  • Pokazujemy chrześcijaństwo w kontekście różnych duchowych doświadczeń. W programie poruszane są m.in. takie tematy jak uzdrowienia, opętania i egzorcyzmy, spotkania z aniołami, proroctwa, sny i wizje oraz inne doświadczenia realności i bliskości Boga. Strona internetowa programu

  •  

    historyk idei, socjolog, publicysta, redaktor kwartalnika „Christianitas”.

Już 57 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Powered by JS Network Solutions