piątek, 29 marzec 2019 09:08

Do czego nam świętość?

Napisał

W liście apostolskim „Novo millennio ineunte” (z 6 I 2001) św. Jan Paweł II wytyczył kierunki życia i działalności Kościoła w trzecim tysiącleciu, podkreślając zarazem, że „perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości” (nr 31).

Prowadzenie ludzi do świętości, jako szczególnie pilne zadanie duszpasterskie, zostało przypomniane już przez Sobór Watykański II (1962-1965) w V rozdziale konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Dlaczego więc dążenie do świętości jest tak ważne dla wszystkich ochrzczonych? Otóż dlatego, że świętość jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia zbawienia. Nie ma bowiem zbawienia bez uświęcenia i życia duchowego.

Jedynie Bóg jest święty

Świętość należy do podstawowych pojęć w każdej religii. Jego rozumienie zależy od tego, co uznaje się za sacrum, które zwykle przeciwstawia się je temu, co uważane jest za profanum (świeckie). Natomiast święte zawsze postrzegane jest jako tajemnicze, niedostępne,  rodzące trwogę, a zarazem fascynację.

W chrześcijaństwie jedynie świętym i źródłem wszelkiej świętości jest Bóg w Trójcy Osób. Takim ukazuje Go Biblia. Bóg Starego Testamentu objawił się jako absolutnie inny niż ówcześni bogowie i bóstwa narodów pogańskich (por. Wj 15, 11), które względem Niego są niczym (por. 1 Sm 2, 2). Wobec Boga- -Jahwe nawet świat najwyższych bytów – aniołów zwraca się z trzykrotnym wołaniem: Święty, Święty, Święty (Iz 6, 3). Jego świętość budzi grozę (por. Wj 19, 3-20), dlatego kto Go zobaczy, musi umrzeć (por. Wj 33, 18-23; 1 Sm 6, 19). Świętość Boga uobecnia się wśród ludzi w Jego łaskawości, miłości i miłosierdziu (por. Oz 11, 9).

Świętość w istocie właściwa jest tylko Bogu, jednak wszystko, co ma z Nim jakikolwiek związek, również nazywane jest świętym. W tym sensie świętymi są miejsca, gdzie Bóg-Jahwe się uobecnia i objawia (por. Wj 3, 5; 26, 31; Ps 20, 7), osoby, które Mu służą, zwłaszcza kapłani (por. Wj 28, 36; Kpł 21, 6-9), a nawet cały Naród Wybrany jest święty (por. Wj 19, 3-7).

Tak samo w Nowym Testamencie świętość ściśle związania jest z Bogiem, który uobecnia się w Jezusie Chrystusie, w Jego Kościele i wierzących w Niego. Jest on nazywany Świętym Boga (Mk 1, 24), gdyż ma Boskie pochodzenie (por. Mt 1, 18; Łk 1, 35) i jest napełniony Duchem Świętym, który Uświęca (por. 2 Tes 2, 13; 1 P 1, 2). Przez to działanie Ducha świętość Boga może stać się udziałem wierzących w Chrystusa (por. Rz 8, 14-17; 1 Kor 1, 30; 3, 16; 6, 11; Ef 2, 22) na mocy Jego Ofiary na Krzyżu (por. Hbr 10, 10). Udział w świętości Boga mają nie tylko poszczególni wierzący, ale cała wspólnota nowego ludu Bożego, czyli Kościół. Stawszy się uczestnikiem świętości Bożej, wierzący powinni żyć święcie, zgodnie z otrzymanym darem (por. 1 Kor 1, 2; Ef 5, 25-27; 1 P 2, 9). W tym sensie wszyscy ochrzczeni, którzy stali się uczestnikami nowego życia w Chrystusie, są nazywani świętymi. Dlatego św. Paweł Apostoł w ten sposób zwraca się do adresatów w swoich listach (por. np. Rz 1, 7; 16, 15; 2 Kor 1, 1; Ef 1, 1; Kol 1, 2). Uzasadnieniem oraz wytłumaczeniem daru świętości i powinności bycia świętymi jest Bóg, który żąda: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” (Kpł 11, 44; 1 P 1, 16).

ks. prof. Marek Chmielewski

doktor habilitowany, teolog, kierownik Katedry Duchowosci Katolickiej KUL 


Drodzy Czytelnicy,

okladka E099 1120

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Śmierć - brama do życia. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 67 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem