środa, 09 styczeń 2019 07:44

Rozeznawanie charyzmatów

Napisał

Kościół święty uczy, że charyzmaty są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi(KKK 799). Ponieważ są udzielane w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata (tamże), dlatego powinny być rozeznawane i przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła (KKK 800).

Powyższe określenie – jak czytamy dalej w Katechizmie Kościoła katolickiego – odnosi się do prawdziwych charyzmatów, czyli takich, które pochodzą od Ducha Świętego i są wykorzystywane w sposób zgodny z Jego autentycznymi poruszeniami (por. KKK 800). Potrzeba zatem sztuki rozeznawania charyzmatów po to, aby – z jednej strony „Ducha nie gasić” (por. 1 Tes 5, 19), a z drugiej – nie dać się zwieść fałszywym prorokom i samozwańczym „charyzmatykom” (por. Ef 5, 6; Kol 2, 4; 2 Tes 2, 3; 2 Tm 3, 13; Tt 1, 10), których aktywność w ostatnich czasach bardzo się nasiliła. Wobec tego Kościół w swoim nauczeniu wręcz nakazuje podejmować wysiłek duchowego rozeznawania charyzmatów (por. KKK 801).

Pojęcie i rodzaje charyzmatów

Grecki źródłosłów współczesnego pojęcia „charyzmat”, które występuje w listach św. Pawła Apostoła (por. Rz 12, 6; 1 Kor 12, 4. 31) i św. Piotra (por. 1 P 4, 10) oznacza hojne, wielkoduszne obdarowanie. W takim sensie Nowy Testament używa go wyłącznie w odniesieniu do darów pochodzących od Boga, które jednak nie są udzielane wszystkim w jednakowym stopniu. W liście Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła (z 15 V 2016) czytamy, że w odróżnieniu od łask podstawowych, jak łaska uświęcająca lub dary wiary, nadziei i miłości, które są nieodzowne w życiu duchowym każdego chrześcijanina, charyzmaty są darami o szczególnym charakterze. Duch Święty udziela ich tak, jak chce (1 Kor 12, 11; nr 4). Pozostają jednak w ścisłym związku z łaską Bożą, na co wskazuje zbieżność nazw w języku greckim: charyzmat (gr. charismata) i łaska Boża – (gr. charis). Potwierdzają to także św. Paweł (por. Rz 12, 6) i św. Piotr. Ten ostatni pisze, że charyzmaty są przejawami różnorakiej łaski Bożej (por. 1 P 4, 10).

ks. prof. Marek Chmielewski

doktor habilitowany, teolog, kierownik Katedry Duchowosci Katolickiej KUL 

Najnowsze od ks. prof. Marek Chmielewski


Drodzy Czytelnicy,

okladka E095 0720

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Prawdziwy obraz pornografii. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 61 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Drodzy Czytelnicy,

okladka E095 0720

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat nowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Prawdziwy obraz pornografii. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”