Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 lipiec 2018 10:23

Gdzie Duch Święty tam wolność

Napisał

Chrześcijaństwo wypracowało kilka różnych koncepcji wolności w oparciu o Pismo Święte, zwłaszcza o listy św. Pawła. Zawsze dostrzegano konieczność łaski Bożej jako czynnika gwarantującego wolność podmiotową człowieka. Źródłem naszej wolności jest rozumne poddanie się Duchowi Świętemu, Jego mądrości i prowadzeniu.

Na przestrzeni dwóch tysięcy lat stworzono trzy modele współpracy wolności ludzkiej i łaski: synergizm (działa człowiek i działa Bóg w człowieku), monergizm (działa tylko Bóg, a człowiek przyjmuje), energizm (wolność ludzka działa wewnątrz łaski Bożej i dzięki niej wzrasta). Ten ostatni model jest najbardziej zgodny z Objawieniem, bo uwzględnia stałą obecność osoby Ducha Świętego w naszym życiu wewnętrznym – w naszych myślach i wyborach. Zgodnie z teologią biblijną nie ma mowy o wolności, tam gdzie panuje grzech, ale z Biblii dowiadujemy się, że właśnie tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 2). My zostaliśmy przez Chrystusa wyswobodzeni z niewoli grzechu, śmierci i szatana ku wolności (por. Ga 5, 1), której udziela Ducha Święty. Źródłem naszej wolności jest rozumne poddanie się Duchowi Świętemu, Jego mądrości i prowadzeniu. Z tego powodu ostatni z 9 owoców Ducha Świętego – opanowanie – stanowi podstawę do wyjaśnienia, na czym polega wolność w Duchu Chrystusa (por. Ga 5, 23).

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski

prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Najnowsze od ks. dr hab. Krzysztof Guzowski

Artykuły powiązane