wtorek, 05 grudzień 2017 18:50

Cuda eucharystyczne

Napisał

Cuda eucharystyczne przyjmowały różnorakie formy. W wielu przypadkach święte Hostie krwawiły lub przemieniały się w widoczne Ciało, a eucharystyczna Krew Pańska w widoczną Krew. Czasami Hostie unosiły się w powietrzu lub były nienaruszone przez bardzo długi czas.

Czemu służą cuda eucharystyczne? Z faktów wynika, że pojawiały się one wtedy, gdy realna obecność Chrystusa w Eucharystii była podawana w wątpliwość lub – jeszcze częściej – gdy Najświętszy Sakrament był lekceważony, zaniedbywany, przyjmowany niegodnie, a nawet bezczeszczony (np. cud w Santarem w Portugalii z 1266 r. czy cud w Pateno we Włoszech z 1772 r.). Było to więc wyjście naprzeciw ludzkiej słabości z całym ryzykiem popadnięcia w materializm. Jest to tym bardziej istotne, że materializacje czy też swoiste udowadnianie świata duchowego dokonuje się często w kontekście fałszywej religijności i fałszywej mistyki, jak: spirytyzm, magia, teozofia, fałszywe objawienia.

Wiele cudów eucharystycznych jest znanych z bogatych źródeł historycznych. Już pierwsze wieki chrześcijaństwa zostawiły nam pisma i biografie świętych z opisami cudownych wydarzeń związanych z Eucharystią. W III w. św. Cyprian opisuje historię kobiety, która przechowywała u siebie Ciało Pańskie (co było wtedy dozwolonym zwyczajem), lecz przeszła na stronę herezji. Gdy po pewnym czasie otworzyła skrzynię, w której znajdowała się Eucharystia, z wnętrza buchnęły płomienie ognia. To wydarzenie napełniło kobietę nie tylko strachem, ale także żalem i skruchą.

Ani magia, ani rytualizm

Duchowość nie jest manifestacją jakiejś energii (a więc formą materii). Tak chcą postrzegać duchowość niektórzy okultyści czy parapsychologowie. W tym ujęciu w Eucharystii dostrzegają jeszcze jedno źródło życiodajnej energii. Tymczasem duchowości nie da się zmaterializować w takim sensie, że wyeliminuje się jej specyfikę. Taka postawa stanowi błąd „duchowego materializmu”, który szerzy się bez umiaru w ideologii New Age. Warto dodać, że już wcześniej spirytyzm zmaterializował świat ducha (V. Frankl).

Duchowość może się natomiast wcielać w materię, a to jest co innego. W przypadku Eucharystii trzeba by powiedzieć jeszcze inaczej: to wolny Duch Osobowy, Duch Boży, Jezus Chrystus wciela się w materię, bo tego chce, a nie dlatego, że musi. Tajemnica Wcielenia określa tajemnicę Eucharystii. Chrystus jest realnie obecny we Mszy Świętej nie dlatego, że takie są prawa konieczności. Jest to tajemnica wolności i miłości Boga. Należy w to wierzyć, zaufać Bogu, który sam objawił ludziom taki rodzaj swojej obecności (por. 1 Kor 11, 24–25).

Jezus wciela się w Eucharystię, bo tego chce, i trwa w niej, bo nam to obiecał jakby w miłosnym wyznaniu. Jeśli ludzie tracą wiarę, sprzeniewierzają się Bożej miłości wyrażonej w Eucharystii, to wówczas Bóg, by ich obudzić, ukazuje Niewidzialne w widzialnym. Taki akt zostaje dopuszczony przez Boga z racji ludzkiej słabości. Jest to akt Bożego miłosierdzia. Potwierdza to kontekst tzw. cudów eucharystycznych. Chodzi tu o kontekst wątpienia, lekceważenia, zdrady, a nawet profanacji. Dla tych głównie powodów zechciał Zbawiciel (choć może jeszcze dla innych, tylko Jemu znanych) w różnych okresach i okolicznościach ukazać ludziom swą obecność poprzez cuda eucharystyczne. Nie należy wykorzystywać cudów eucharystycznych w powierzchownej i fałszywej apologetyce rytualnego znaczenia Eucharystii lub nauczania jakiegoś przesadnego lęku, który podszywałby się pod bojaźń Bożą. Nie chodzi tu więc o zewnętrzny rytualizm, który zbliżałby się do magii.

ks. Aleksander Posacki SJ

filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Prowadzi wykłady na licznych uniwersytetach w Polsce (m. in. na KUL, Ignatianum) i za granicą. Jest konsultantem egzorcystów katolickich w kraju i za granicą oraz wykładowcą m. in. na Międzynarodowych Zjazdach Egzorcystów organizowanych przez międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, założone przez ks. Gabriele'a Amortha.

Najnowsze od ks. Aleksander Posacki SJ

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • Pochodzi z parafii Niegowić. Jest dyrektorem agencji informacyjnej Vatican Service News w Rzymie. Jako dziennikarz brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II i Benedykta XVI, wchodząc w skład Volo Papale. Jest autorem kilku książek i filmów dokumentalnych oraz założycielem i opiekunem charyzmatycznych grup modlitewnych we Włoszech, którym patronuje bł. Jan Paweł II. Był bliskim współpracownikiem śp. bpa Pavla Hnilicy. Obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników kard. Ivana Diasa, byłego prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary.

  • Filozof i socjolog. Uprawia personalizm społeczny w ujęciu E. Mouniera.

  •  

    historyk idei, socjolog, publicysta, redaktor kwartalnika „Christianitas”.

Już 41 pozycji


Powered by JS Network Solutions