Wydrukuj tę stronę
czwartek, 02 maj 2013 13:24

Zło jest wtórne wobec dobra

Napisał
Każdy z nas codziennie dostrzega obecność zła w świecie. Na kanwie tego doświadczenia zastanawiamy się, czym zło jest, skąd się bierze, czy można go uniknąć. Takie same pytania odnośnie do jego natury stawia filozofia. W polskiej literaturze filozoficznej klasyczną pozycję poświęconą temu problemowi stanowi rozprawa O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP „Dlaczego zło?” (Lublin 1995). W piątą rocznicę śmierci Autora warto sięgnąć do jego myśli, by odnaleźć w niej realistyczne rozstrzygnięcie tej kwestii.

wywiad z profesorem Henrykiem Kieresiem - rozmawia  Artur Winiarczyk

 

Zło jest obecne w świecie – w postaci kataklizmów przyrodniczych i katastrof, a także w ludzkim działaniu, w którym przybiera postać fałszu i kłamstwa, czynów haniebnych moralnie oraz brzydoty…

Tak, zło zastajemy w świecie i doświadczamy go, a choć nie godzimy się na nie, to niestety, jesteśmy także jego sprawcami.

 

Zła doświadczamy i możemy poznać jego przyczyny...

Dzięki poznaniu przyczyn obecności zła w świecie i w ludzkim działaniu rozumiemy je, a rozumienie to nasz najwyższy akt poznawczy i zarazem, by tak rzec, światło naszego działania. Inaczej mówiąc, dzięki wiedzy o przyczynach zła możemy go unikać, a także – za sprawą dobrej woli! – możemy się mu przeciwstawiać, nie pomnażać jego obecności w naszym życiu.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 wrzesień 2015 10:05
Artur Winiarczyk

Redaktor Naczelny miesięcznika Egzorcysta

Najnowsze od Artur Winiarczyk

Artykuły powiązane