Wydrukuj tę stronę
niedziela, 02 październik 2016 23:08

Dwupunkt a fizyka kwantowa

Napisał

Niedawno, w ramach medycyny niekonwencjonalnej, pojawiła się nowa metoda leczenia, tzw. dwupunktowa. Jej propagatorzy twierdzą, że znajduje ona uzasadnienie na gruncie fizyki kwantowej. Czy jest tak rzeczywiście?

Metoda dwupunktu, popularna w Stanach Zjednoczonych, od kilku lat zyskuje na popularności również w Europie. W Polsce propagowana jest m.in. przez Instytut Świadomości Kwantowej.

Początki metody

Za ojców dwupunktu uważa się Richarda Bartletta i Franka Kinslowa. W 1997 r. lekarz chiropraktyk (chiropraktyka to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej) dr Richard Bartlett zauważył, że dotykając swoich pacjentów i jednocześnie kierując odpowiednie intencje, potrafi poprawić zarówno ich stan fizyczny, jak i mentalny. Swoje spostrzeżenia oraz powstałą na ich bazie koncepcję opisał w książce „Matryca energetyczna. Innowacyjne uzdrowienie”. W 2007 r. amerykański lekarz dr Frank Kinslow opracował natomiast metodę starającą się połączyć wschodnią wiedzę medytacyjną z fizyką kwantową. Metodę tę nazwał quantum entrainment, która w języku polskim znana jest pod nazwą „synchronizacja kwantowa”. Na bazie koncepcji Bartletta i Kinslowa powstał dwupunkt. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że polega on na koncentracji świadomości na dwóch dłoniach, jednocześnie dotykających dwóch punktów. W centrum tej metody znajduje się intencja płynąca nie z umysłu, lecz z ludzkiego serca oraz połączenie jej ze świadomością kwantową. Można zauważyć, że Bartlett i Kinslow wykorzystują idee amerykańskie go fizyka teoretyka pochodzenia indyjskiego, dr Amita  Goswaniego. Urodzony w 1936 r. w Indiach, syn guru, Goswani od 1989 r. publikuje prace poświęcone idealistycznej interpretacji mechaniki kwantowej zakładającej prymat świadomości nad materią.

Ostatnio zmieniany wtorek, 04 październik 2016 20:24
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

prof. dr habilitowany, kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej UAM w Poznaniu 

Najnowsze od prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Artykuły powiązane