niedziela, 08 maj 2016 14:18

Geniusz kobiety

Napisał

„Geniusz kobiety” to wpisana w jej naturę wrażliwość na wartości osobowe. Przejawia się ona w potrzebie kochania i bycia kochaną. Dzięki temu kobieta może twórczo funkcjonować w społeczeństwie i Kościele.

Pojęciem tym po raz pierwszy posłużył się św. Jan Paweł II podczas III pielgrzymki do ojczyzny w 1987 r., kończąc przemówienie do łódzkich włókniarek. Rok później temu zagadnieniu poświęcił list apostolski „Mulieris dignitatem” o godności i powołaniu kobiety. Także liczne następne wypowiedzi, w których papież wskazywał na godność kobiety, jej niezastąpioną rolę w przekazywaniu i obronie życia, jak również w humanizacji świata, skupiają się wokół pojęcia „geniuszu kobiety”.

Miłość przywraca godność

Papież nie dał jednoznacznej definicji „geniuszu kobiety”. Stosował typową dla siebie metodę opisu fenomenologicznego (ogląd tego, co bezpośrednio dane). Zwykle poprzedzał nim wnikliwą analizę teologiczną odpowiednich tekstów biblijnych. We wspomnianym liście zauważył, że w świetle przekazu ewangelicznego odniesienie Chrystusa do kobiet jest nacechowane wielką przejrzystością i głębią (nr 12). Dzięki temu, że kobiety czuły się obdarowane przez Niego bezinteresowną miłością, w bezpośrednim kontakcie z Nim odzyskiwały swą godność i należną im pozycję społeczną (por. nr 13-15). Tym bowiem, co przywraca kobiecie poczucie własnej godności i uświadamia jej doniosłość powołania, jest doświadczenie miłości. Chrystus, który zna ludzkie wnętrze (por. Łk 16,15; Dz 1,24), taką postawą wobec kobiet odpowiadał na ich potrzebę spełnienia się w miłości. Kobieta bowiem – nauczał Jan Paweł II – jest powołana „od początku” do tego, aby być miłowaną i miłować („Mulieris dignitatem”, nr 20). Zatem jej godność wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza (nr 30). Doświadczenie bycia miłowaną przez Chrystusa otwiera kobietę na Boże „Ty”. To z kolei uzdalnia ją do żywej wiary i wierności względem Niego, mocniejszej aniżeli lęk. Potwierdza to fakt, że pod krzyżem były przede wszystkim kobiety. One także jako pierwsze przyjęły prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wśród nich wyróżniała się Maria Magdalena, za Ojcami Kościoła nazwana przez papieża apostołką Apostołów (nr 16). Święty Jan Paweł II zauważył, że charakterystyczna dla kobiecości wrażliwość na Chrystusa i Jego zbawcze orędzie owocuje wrażliwością na człowieka: Moralna siła kobiety, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. (…) Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg „zawierza jej człowieka” zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona się znaleźć (nr 30). Z papieskiego nauczania wynika więc, że „geniusz kobiety” to zdolność miłowania i bycia miłowaną, którą Bóg wszczepił w jej naturę. Określa ona tożsamość kobiety oraz jej funkcje społeczne – przede wszystkim jako matki. Znajduje to wyraz w jej zaangażowaniu we wszystkich sferach związanych z przekazywaniem i rozwijaniem życia w jego wymiarach: biologicznym, psychiczno-intelektualnym, religijno-duchowym. W religijno-duchowym wymiarze zaangażowania chrześcijańskiej kobiety chodzi o jej szczególne odniesienie do Chrystusa. Stanowi ono odpowiedź na Jego miłość. Dokonujące się dzięki tej miłości „wyzwolenie” kobiety czyni ją gotową do przyjęcia objawionej prawdy z całą spontanicznością właściwą jej naturze. Papież uczy, że Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach Bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie: autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary (nr 15). W tej odpowiedzi wiary zawiera się zasadniczy przejaw jej „geniuszu” w płaszczyźnie religijnej. Kobieta staje się nie tylko uczniem Chrystusa, jak siostry Łazarza, ale także „prorokiem”, czego przykładem jest Samarytanka spotkana przez Chrystusa przy studni.

ks. prof. Marek Chmielewski

doktor habilitowany, teolog, kierownik Katedry Duchowosci Katolickiej KUL 

Najnowsze od ks. prof. Marek Chmielewski

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Drodzy Czytelnicy,

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat kwietniowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Sakramentalia - znaki Bożej opieki. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • kulturoznawca, asystent Ruchu Czystych Serc, autor prezentacji „Odebrać dzieciom niewinność?”

  • Pochodzi z parafii Niegowić. Jest dyrektorem agencji informacyjnej Vatican Service News w Rzymie. Jako dziennikarz brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II i Benedykta XVI, wchodząc w skład Volo Papale. Jest autorem kilku książek i filmów dokumentalnych oraz założycielem i opiekunem charyzmatycznych grup modlitewnych we Włoszech, którym patronuje bł. Jan Paweł II. Był bliskim współpracownikiem śp. bpa Pavla Hnilicy. Obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników kard. Ivana Diasa, byłego prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary.

Już 61 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Drodzy Czytelnicy,

wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie! Temat kwietniowego numeru „Miesięcznika Egzorcysta to Sakramentalia - znaki Bożej opieki. Zakupów możesz dokonać w naszej księgarni internetowej MONUMEN.PL

Polecamy

  • najnowszy numer „Miesięcznika Egzorcysta”, również w wersji cyfrowej.
  • prenumeratę „Miesięcznika Egzorcysta” w wersji papierowej lub cyfrowej
  • duży wybór książek oraz archiwalne numery miesięcznika, także w wersji cyfrowej oraz
  • dewocjonalia.

Nie musisz wychodzić z domu. „Miesięcznik Egzorcysta” i książki prześlemy na Twój adres.

Bądźmy razem

Zespół „Miesięcznika Egzorcysta”