Wydrukuj tę stronę
czwartek, 07 styczeń 2016 22:17

Czy poza Ziemią istnieje życie?

Na podstawie osiągnięć biologii uważa się, że życie mogło powstać tylko na skalistej planecie krążącej wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Ile zatem takich gwiazd istnieje we wszechświecie?

 

Na tak postawione pytanie nauka nie potrafi niestety odpowiedzieć, ponieważ nie jesteśmy w stanie obserwować całego wszechświata. Możemy natomiast szukać odpowiedzi na inne zagadnienie: ile gwiazd podobnych do Słońca możemy zaobserwować?

Miliard bilionów gwiazd

Maksymalny obszar wszechświata, jaki jest dostępny dla obserwacji astronomicznych, czyli tzw. Obserwowalny wszechświat, stanowi kulę o promieniu 13,8 miliarda lat świetlnych. W jej centrum znajduje się Ziemia. W obserwowalnym wszechświecie istnieje około miliard bilionów gwiazd, czyli z grubsza tyle, ile jest atomów w szklance wody. Z tych licznych gwiazd, ze względu na ich ogromne oddalenie od Ziemi, światło zostało wyemitowane miliardy lat temu. Wokół nich nie mogły wówczas jeszcze krążyć skaliste planety. Ponadto z odpowiedzi na zadane pytanie musimy wyeliminować układy gwiazd – podwójnych (leżących blisko siebie) oraz niepodobnych do Słońca (te podobne, o klasie widmowej G2V, stanowią tylko ok. 10% wszystkich gwiazd). Wykluczyć też trzeba gwiazdy nieposiadające planet krążących wokół nich, o wielkości porównywalnej z rozmiarami Ziemi, na których występuje woda w stanie ciekłym. Kolejne ograniczenia związane są z faktem, że Ziemia znajduje się wewnątrz Galaktyki (Drogi Mlecznej), co uniemożliwia obserwację dalekiego kosmosu we wszystkich kierunkach. Powyższe okoliczności drastycznie redukują możliwą do zaobserwowania liczbę planet, na których istnieją warunki konieczne do zaistnienia życia. Od pięćdziesięciu lat realizowany jest program naukowy SETI. Jego cel to znalezienie kontaktu z pozaziemską cywilizacją poprzez poszukiwanie sygnałów radiowych, które pochodziłyby z kosmosu. Program ten nie odniósł dotychczas żadnego sukcesu, ponieważ kosmos uporczywie milczy.

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

prof. dr habilitowany, kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej UAM w Poznaniu 

Najnowsze od prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Artykuły powiązane