Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

publicysta i felietonista, filozof, etyk, doktor habilitowany nauk filozoficznych, nauczyciel akademicki


LAB

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • dziennikarz, autor książek, reportaży i słuchowisk o Janie Pawle II

  • teolog, historyk, redaktor

  • kapłan Archidiecezji Warszawskiej, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureat Nagrody Ratzingera 2014

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions