Nasze książki

Nowość!

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • Filozof i socjolog. Uprawia personalizm społeczny w ujęciu E. Mouniera.

  • Asyryjczyk pochodzący z Syrii, profesor UAM i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jeden z kilku osiadłych w Polsce użytkowników języka syriackiego, tłumacz języka arabskiego

  • Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji, SGH w Warszawie. Specjalizuje się w teorii decyzji i teorii gier

Już 36 pozycji


Powered by JS Network Solutions