Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  •  

    historyk idei, socjolog, publicysta, redaktor kwartalnika „Christianitas”.

  • psycholog, terapeuta, kierownik Zakładu Psychologii AWF w Warszawie, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

  • Dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions