czwartek, 10 grudzień 2015 19:41

Obciążenia pokoleniowe. Uzdrowienie

Konferencja Episkopatu Polski podjęła uchwałę w sprawie tzw. grze­chu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego:

„Konferencja Episkopatu Polski podczas 370. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Nauki Wiary w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego, na pod­stawie art. 9 Statusu KEP podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy Świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grze­chów pokoleniowych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe”.

Kup książkęKup e-booka

Opis

U niektórych osób uchwała Episkopatu Polski może budzić pewne zdziwienie i zaskoczenie. Dotąd modlitwa o uzdrowienie międzypo­koleniowe była niejednokrotnie proponowana ludziom potrzebującym wewnętrznego uzdrowienia jako swego rodzaju „duchowe lekarstwo”. Rekolekcje przygotowujące do niej przyciągały do kościołów prawdziwe tłumy. O co więc może biskupom chodzić?

Starym Testamencie można przeczytać znamienne słowa: „Pan ka­rze grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia” (por. Lb 14, 18). Czy można traktować je dosłownie? Wybitny autorytet Kościoła, św. Tomasz z Akwinu, wielokrotnie omawiał to zagadnienie w swej Sumie teologicznej.

Warto się zastanowić, skąd wzięła się idea prowadzenia modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe? Jak trafiła ona do polskich kościołów? Czy miała ona swoje głębokie biblijne podłoże? A może znajdziemy w tej formie katolickiej pobożności jakieś skrywane, gnostyckie wątki New Age?

Niniejsza książka odpowiada słowami cenionych specjalistów na wiele rodzących się pytań. Pozwala lepiej zrozumieć przyczyny, które skłoniły polskich biskupów do podjęcia powyższej uchwały.

Szczegóły

Liczba stron 72

Spis treści

Wstęp . 7
Pochodzę z pokoleniowej rodziny okultystów . 16
Od okultyzmu do kontaktów z Szatanem . 25
Uzdrowienie miedzypokoleniowe – między prawdą a pobożnościową fikcją . 31
Jak się modlić o uzdrowienie, by uniknąć religijności magicznej? . 42
Czy dziedziczymy grzechy naszych przodków? . 50
Przechodzenie zła na kolejne pokolenia to jego dziedziczenie? . 54
Z doświadczeń egzorcystów
Nie dziedziczymy grzechów przodków, ale mogą nas dotykać ich skutki . 63

Redakcja

Redakcja strony internetowej

14 komentarzy

 • Link do komentarza andreaoskar61 niedziela, 24 luty 2019 22:11 napisane przez andreaoskar61

  Książka: „Oczyszczenie pamięci. Jan Paweł II i uzdrowienie międzypokoleniowe” - to odpowiedź na Uchwałę 15/370/2015 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 6 października 2015 roku w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego, w której „KEP podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z grzechów pokoleniowych czy o uzdrowienie międzypokoleniowe, powołując się na akt Papieża Polaka, który w sposób jasny ukazuje zasadność modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Jako dowód przywołuję świadectwo tego, co zrobił w pierwszą niedziele Wielkiego Postu 12 marca 2000 w roku Wielkiego Jubileuszu: „W tej perspektywie akty dokonane przez Papieża i akty, o które prosi, w odniesieniu do win przeszłości nabierają wartości wzorcowej i profetycznej zarówno dla religii, rządów i narodów, jak również dla Kościoła katolickiego (ja dodałbym dla każdego człowieka), któremu w ten sposób pomoże się w skuteczniejszym przeżywaniu wielkiego Jubileuszu wcielenia jako wydarzenia łaski i pojednania dla wszystkich”.
  Książkę można kupić
  http://www.andrzejbudzinski.com/

  Raportuj
 • Link do komentarza andrzej niedziela, 14 styczeń 2018 05:59 napisane przez andrzej

  NIE ZAKAZOWI EPISKOPATU MODLITWY O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE
  Książkę w najbliższym czasie można kupić
  http://www.andrzejbudzinskivitasana.it/polski.html

  1°. Pierwszy tekst. 2 Sm 12,1-15
  W Biblii Tysiąclecia rozdział ten zatytułowany jest : Prorok Natan zapowiada karę za grzech (tytuł rozdziału jest zatwierdzony przez Kościół). Możemy wytłumaczyć ten tekst i o czym on mówi w następujący krótki sposób:
  - karą jest śmierć syna i jednocześnie cierpienie ojca,
  - przyczyną tej kary jest grzech ojca.
  Dawid grzeszy - umiera jego syn!
  Nie trzeba tu ani teologa ani znawcy Pisma Świętego by zrozumieć, że jest to
  Niesprawiedliwość!
  Niesprawiedliwość!
  Niesprawiedliwość!
  Z tego krótkiego wprowadzenia możemy zrozumieć dlaczego nie zgadzam się z ZAKAZEM Episkopatu Polski modlitwy o uzdrowienie ze skutków grzechu międzypokoleniowego. Proszę przeczytać już wcześniej cytowany prze ze mnie fragment z 2 Księgi Samuela:
  „1 Pan posłał do Dawida [proroka] Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi,
  jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. 2 Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, 3 biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. 4 Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła,
  czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał.
  Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. 5 Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. 6 Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. 7 Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. 8 Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 9 Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. 10 Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 11 To mówi Pan: Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami - wobec tego słońca. 12 Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca». 13 Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz, 141 lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. 15 Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało”2.

  Raportuj
 • Link do komentarza Andrzej niedziela, 31 grudzień 2017 08:53 napisane przez Andrzej

  NIE! ZAKAZOWI EPISKOPATU POLSKI MODLITWY O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE!

  Tytuł trochę prowokujący. Mam nadzieje, że nie będę na indeksie książek zakazanych albo prześladowany przez „inkwizycję”. W przeszłości znamy absurdy teorii ludzi Kościoła. Jeden z nich to teoria, że słońce krąży wokół ziemi. Naukowiec, który się z nią nie zgadzał to Galileusz1:
  „Jest 22 czerwca 1633 roku. Drżący starzec klęczy przed trybunałem rzymskiej inkwizycji. Ów człowiek to jeden z najsłynniejszych uczonych tego okresu. Swoje teorie poparł wynikami wieloletnich badań. Dlatego jest całkowicie pewien słuszności swych poglądów. Jeśli jednak chce ocalić życie, musi się ich wyrzec”2. Wyrzekł się, ze strachu, by uratować swoje życie. Galileuszowi zakazano nauczania o heliocentryzmie. Trybunał Rzymskiej Inkwizycji stosunkiem głosów 7 do 3, który początkowo skazał 69-letniego wówczas uczonego na dożywotni areszt domowy, jednak ostatecznie wyrok złagodzono do 3 lat więzienia. Kto miał rację? Wiemy, że Galileusz. Kto miał jednak rację? Kto miał władzę. Kościół. Takich absurdów w prześladowaniu prawdy jest wiele w historii Kościoła. Kto wie może i w przypadku Zakazu Episkopatu Polski modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe sytuacja się powtarza? Na szczęście nie jesteśmy w czasach Galileusza i mamy wolność słowa, bynajmniej tak się wydaje. Jednak tak samo jak 400 lat temu możemy być wykluczeni ze wspólnoty Kościoła. Moim zdaniem nasze bycie w Kościele ma trochę smaku lęku. Dlaczego tak myślę? Czy możliwe jest, że tylu zwolenników modlitwy o uzdrowienie ze skutków grzechów międzypokoleniowych po decyzji Episkopatu Polskiego nie podjęło próby obronienia tego, w co tak bardzo wierzyli? Czy naprawdę im brakuje biblijnej argumentacji by podjąć konstruktywny dialog z Episkopatem Polski? Nie mieści mi się to w głowie. Żaden sprzeciw. Nie wierzę, że wszyscy przyjęli tę decyzję bez krytyki. Nie ma żadnej wzmianki negatywnej lub próby wykazania sensowności tej modlitwy. Może po prostu się boją? Powiem szczerze, że to mnie przekonuje najbardziej. Jest to dziedzictwo po komunizmie. W czasie komunizmu na pytanie: Jak leci? Odpowiadało się w sposób, że można go było zrozumieć w dwojaki sposób: Nie można narzekać! Albo jest tak dobrze, że naprawdę nie można na nic narzekać, albo po prostu nie można było narzekać! Jak myślicie? Dlaczego to dziwne i nienaturalne milczenie?

  Dlaczego ten tytuł?

  To jest fragment mojej ksiązki, która ukarze sie w bardzo krótkim czasie. Bedie ją można nabyć na http://www.andrzejbudzinskivitasana.it

  Raportuj
 • Link do komentarza Andrzej środa, 27 grudzień 2017 01:21 napisane przez Andrzej

  W relacji do modlitwy o uzdrowienie ze skutków z grzechów miedzypokoleniowych jak można zrozumieć
  2Sm 12,1-15

  Raportuj
 • Link do komentarza Jezus Panem jest piątek, 29 wrzesień 2017 15:17 napisane przez Jezus Panem jest

  Cała trudność z Szatanem polega nie na tym, że po prostu mówi kłamstwo, tylko że do prawdy dosypuje pewną dawkę kłamstwa i miesza jedno z drugim. Diabeł tkwi w szczegółach i robi takie zamieszanie jak w poście margreth: do wielkich i bezcennych rad jednego z księży ogromnej wiary i niezwykłej pokory, ks. Piotra Glasa, dorzuca lucyferyczne Orędzia Marii z Irlandii, przez to zafałszowując prawdę. "Uważajcie, czego słuchacie" - Pan Jezus. Trzymajcie się księdza Glasa, to nie pobłądzicie.

  Raportuj
 • Link do komentarza Jezus Panem jest piątek, 29 wrzesień 2017 15:11 napisane przez Jezus Panem jest

  To dotyczy tego komentarza: poniedziałek, 24 październik 2016 23:24 napisane przez margreth. Radzę być z nim ostrożnym. A to dlatego, że strona Dzieckonmp promuje objawienia fałszywej prorokini - Marii z Irlandii (Mary Divine Mercy).

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/04/14/kolejne-rewelacje-%e2%80%9emarii-od-niemilosierdzia-z-9-kwietnia-jej-tekst-nr-397-komentuje-ks-adam-skwarczynski/ , https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/03/07/o-pieczeci-boga-zywego-raz-jeszcze-demoniczne-pochodzenie-nauk-marii-z-irlandii-i-demoniczna-pieczec-na-swistku-papieru/ , https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/ostrzezenie-ks-adam-skwarczynski-ostrzega-przed-satanistycznym-podlozem-oredzi-marii-z-irlandii/ks-slawomir-plusa-egzorcysta-z-radomia-dzis-ostrzegal-przed-pieczecia-boga-zywego-przez-ktora-to-sam-diabel-chce-byc-dla-ludzi-panem/ , https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/12/14/biskup-z-austrii-ostrzega-przed-oredziami-ostrzezenie-marii-z-irlandii-inna-niemiecka-wizjonerka-anna-zwolenniczka-marii-z-irlandii-nazwala-papieza-antychrystem-i-heretykiem/ .

  Same zaś tzw. "obciążenia międzypokoleniowe" budzą spory z prostego powodu - nadano im błędną, wprowadzającą w błąd nazwę. Prawidłowo powinno być: "skutki grzechu popełnionego w rodzinie dla następnych pokoleń (o ile ktoś się nie nawróci, bo nie ma odpowiedzialności zbiorowej, ale skutki grzechu jednej osoby odczuwają inni)".

  Raportuj
 • Link do komentarza margreth wtorek, 01 listopad 2016 23:30 napisane przez margreth

  " WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPELNEGO DLA ZMARLYCH"
  http://spotkania.wiara.pl/doc/996994.warunki-uzyskania-odpustu-zupelnego-za-zmarlych-w-dniach-18-xi

  Raportuj
 • Link do komentarza margreth wtorek, 01 listopad 2016 23:13 napisane przez margreth

  WIELKIM MILOSIERDZIEM BOZYM - TYLKO RAZ W ROKU, W LISTOPADZIE - SA ROWNIEZ DLA NASZYCH ZMARLYCH
  - O D P U S T Y -
  CALKOWITE I CZASTKOWE , KTORE MOZNA UZYSKAC
  DLA ZMARLACH KREWNYCH I ZNAJOMYCH PRZEZ CALY TYDZIEN.
  Poczawszy od 1- LISTOPADA AZ DO 8-LISTOPADA - KAZDEGO DNIA ZA DUSZE ZMARLEJ - JEDNEJ OSOBY.

  WARUNKIEM UZYSKANIA ODPUSTU JEST
  -BYCIE W LASCE USWIECAJACEJ - PRZYJECIE KOMUNI SWIETEJ,
  -ODWIEDZENIE CMENTARZA,
  -ODMOWIENIE: OJCZE NASZ i WIERZE W BOGA + W INTENCJI PAPIEZA: OJCZE NASZ I ZDROWAS MARYJO,
  -MODLITWA ZA ZMARLYCH.

  Jednak ODPUST CALKOWITY,
  moze uzyskac tylko osoba bez zadnych nalogow , nie tylko papierosy alkohol... ale wogle czymkolwiek niezniewolona.
  Kazda inna moze za to uzyskac ODPUST CZASTKOWY.
  DZIEKI KTOREMU NASI ZMARLI Z CALA PEWNOSCIA ODCZUJA WIELKA ULGE I BARDZO SIE UCIESZA !
  BEDA SWOICH DOBROCZYNCOW BLOGOSLAWIC W SWOICH MODLITWACH !

  " Odpust dla zmarlych."
  https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-44-2007/Wiara-i-Kosciol/Odpusty-dla-zmarlych

  "Warunki odpustu zupelnego (1-8 listopda) "
  http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelniego-1-8-listopada/

  "Odpusz zupelny milosierny - Milosierdzie Boze, Swieta Faustyna"
  http://www.milosierdzie-boze.info/a98-Odpust_zupelny_milosierny.html

  - M O D L I T W A -
  TRZECH ZDROWAS MARYJO PRZEZ KRWAWE LZY MILOSIERDZIA ZA DUSZE W CZYSCCU CIERPIACE
  Matko Milosierdzia i Wspolczucia, Wspolodkupicielko i Posredniczko Wszelkich Lask,
  przez Twoje Krwawe i Macierzynskie Lzy Milosierdzia, prosimy Cie, ratuj dusze w Czysccu cierpiace.
  (3 razy) ZDROWAS MARYJO ...
  Wieczny odpoczynek racz im dac, Panie, a swiatlosc wiekuista niechaj im swieci na wieki wiekow . Przez Milosierdzie Boze niech odpoczywaja w Pokoju.Amen.

  -R O Z A N I E C -
  13 TAJEMNIC KU CZCI 13 CNUT NAJSWIETRZEJ MMARYI PANNY
  za dusze w Czysccu cierpiace
  Na krzyzyku odmawia sie:Wierze w Boga...
  Na duzym paciorku:Ojcze Nasz...
  Na trzech malych paciorkach:
  1.Ku czci wszystkich Swietych:Chwala Ojcu...
  2.Ku czci Sw.Michala Archaniola:Chwala Ojcu...
  3.Ku czci Aniolow Strozow :Chwala Ojcu...
  Na drugim duzym paciorku: Zdrowas Maryjo...
  Na medaliku:
  Matlo Milosierdzia Bozego, wstawiaj sie za duszami w Czysccu cierpiacymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawiania wszystkich dusz.
  Na trzech malych paciorkach:
  Wieczny odpoczynek racz im dac, Panie, a Swiatlosc wiekuista niechaj im swieci.A dusze wiernych zmarlych przez Milosierdzie Boze niech odpoczywaja w Pokoju wiecznym .Amen.

  Modlitewnik
  Armia Najdrozszej Krwi Jezusa Chrystusa

  Raportuj
 • Link do komentarza margreth czwartek, 27 październik 2016 12:49 napisane przez margreth

  MATKA BOZA PROSI O MODLITWY I MSZE SWIETE;
  inaczej nie moza nas obspywac Laskami - bo te grzechy je blokuja..Tak samo jak przeklenstwa (najgorzej matki)
  czy klatwy, uroki ...

  Z Oredzia z dn.25.01.2015r.Matki Bozej, ktora prosi
  "MODLCIE SIE DZIECI O UZDROWIENIE WASZYCH DRZEW GENEALOGICZNYCH.
  Proscie Ojca,aby uwolnil was od ciezarow waszych przodkow aby nie wplywaly juz wiecej na wasze obecne zycie.
  MODLCIE SIE, poscie i pokutujcie oraz odmawiajcie ROZANIEC DO RAN MOJEGO SYNA, wprowadzajac do nich wasze ojcowskie i matczyne drzewo genealogiczne.

  Ofiarujcie 33 Mszy Swietych ku czci lat ZYCIA MOJEGO SYNA, na tym swiecie,
  proszac OJCA NIEBIESKIEGO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE SWOJEGO DRZEWA GENEALOGICZNEGO.

  DROGIE DZIECI PROSCIE MOJEGO SYNA, ABY MOC JEGO KRWI UWOLNILA WASZE OJCOWSKIE I MATCZYNE POKOLENIE OD WSZELKICH PRZEKLENSTW:zazdrosci, uraz, odrzucenia, nienawisci, duchowego chlodu przeklenstw pokoleniowych, nieczystosci, nierzadu, aborcji, homoseksualizmu, materialnej i duchowej ruiny, oraz okultyzmu we wszystkich jego formach. TE PRZEKLENSTWA SA ZWIAZANE Z WSZYSTKIMI POKOLENIAMI I BYLY PRZYCZYNA WIELU RUIN MATERIALNYCH I DUCHOWYCH WASZYCH POPRZEDNICH POKOLEN .

  ODDAJCIE ROWNIEZ WSZYSTKIE WASZE CHOROBY, ktore dominowaly...

  MOWIE WAM DZIECI , ZE WSZYSTKA RUINA I NEDZA POKOLEN MA ZRODLO W UKRYTYM PODLOZU RODOWYM."
  To Oredzie mozna znalezc w interncie w calosci:
  "OREDZIE DOBREGO PASTERZA DO ENOCHA - 25.01.2015r."

  "Duchowe zerwanie z przeszloscia"Ks.Piotr Glas-egzorcysta-
  https://youtu.be/PQ9vE8Km9NA

  "O walce duchowej"Ks.Piotr Glas
  https://youtu.be/YYCT-4sL75Y

  "POLSKO POWIEDZ BOGU TAK, SZATANOWI NIE!"-kazanie ks.Piotra Glas na Jasnej Gorze
  https://youtu.be/c0BQ0VySF1Y

  Ks.Piotr Glas "EGZORCYZM NAD POLSKA - na Jasnej Gorze."
  https://youtu.be/7D4wlh75JY0

  NIJAK MA SIE DO TEGO KAZANIE - JE.ABP.GADECKIEGO,
  mowiace nam o tym, ze jak zgrzeszymy, to jestesmy za nasze grzechy odpowiedzialni, i musimy sie z nich wyspowiadac...
  tlumaczece nam rowniez, ze nie musimy sie spowiadac za grzech taty i mamy... ,
  zeby wykpic i wykopac GRZECHY POKOLENIOWE ...nazywajac to>r e i n k a r n a c j aSKUTKACH GRZECHU 15-pokolenia, jak uwazali NASI SWIECI BRACIA - NIE MASONI...
  Mamy prawo do wlasnej oceny, ale POTEPIENIEM - zajmie sie SAM BOG, bo nie do nas to nalezy!
  Co niebawem ma nastapic - jak wspominal Ks.Natanek
  zapowiedzial, ze pewnej soboty i niedzieli nejeden z nich nie przezyje ... ten, ktory najwiecej przeszkadzal.
  Co ma byc znakiem dla nas KTO JEST BOGIEM I PANEM !

  ...
  Dzwonilam do GEBETSSTÄTTE - WIGRATZBACD {+49(0)8385/9207 }
  --------------------MIASTO MODLITWY - WIGRATZBAD, tak sie ta miejscowosc nazywa - poniewaz od b.dawna mieszkam w niemczech i wszystko zalatwiam na miejscu.
  Zamawialam juz tam [na telefon] Msze Sw.GREGORIANSKIE [GREGORIANISCHE] - POKOLENIOWE [GENERATIONS-] rowniez.
  Pytalam, czy cos sie - Z M I E N I L O -
  i zapewniono mnie , ze nic sie nie zmienilo i dalej mozna u nich te GREGORIANKI [GREGORIAN] ZAMAWIAC .
  Pytalam tez, czy Msze Sw.POKOLENIOWE - GENERATIONSMESSE, za GRZYCHY-POKOLENIOWE - GENERATIONSÜNDEN i o UZDROWIENIA MIEDZYPOKOLENIOWE [GENERATION HEILUNGEN] czy rowniez ...

  NIC SIE NIE ZMIENILO
  i dalej MOZNA WSZYSTKO zamawiac - gregorianki kosztuja 150eu.za jedna.Najlepiej na E-mail:info@gebetsstaette.de
  mozna uzasadnic...i pytac - maja odpowiadac jak nie ma za duzo.
  Do mnie nawet odpisali poczta.

  Dowiedzialam sie rowniez, ze jest to miejscowosc pielgrzymkowa -
  - przyjezdza duzo PIELGRZYMOW Z CALEGO SWIATA.
  "Gebetsstätte Wigratzbad - Pilgerladen/zaproszenie pielgrzymow"
  http://www.gebetsstaette.de/pilgerladen/

  "Gebetsstätte Wigratzbad - Home"
  http://www.gebetsstaette.de/

  "gebetsstätte Wigratzbad ..."
  https://youtu.be/t_kzSSMT9dQ

  "Traditional Latin Mass on Twelfth Sunday after..."
  Tradycyjna Msza Sw. Trydencka po lacinie w 12-niedziele po Piesdziesiatnicy...
  https://youtu.be/7T9wvEwrIRA

  "Gebetsstätte Wirgratzbad - Pilgerhaus/Dom Pielgrzyma
  http://www.gebetsstaette.de/pilgerhaus/

  GEBETSSTÄTE WIGRATZBAD
  ui.Kirchstrasse.18
  88145 Wigratzbad
  Deutschland

  Raportuj
 • Link do komentarza margreth poniedziałek, 24 październik 2016 23:24 napisane przez margreth

  JEZELI POLSKI NAROD NIE ZROZUMIE,
  ZE DOZYLISMY JUZ DO TAKIEGO MOMETU - HISTORII LUDZKOSCI ,
  o ktorym napisane jest w Pismie Swietym:Biblia 2Tes.2,2
  "Apokalipsa w swietle Ewangelii i Dziejow Apostolskich cz.1-Ks.Pawel Murzynski
  https://youtu.be/2l8NFmajNS4 - najlepiej to tlummaczy,
  TO POLSKA NIE PRZETRWA I CALY NAROD PRZEPADNIE !

  Jest tam tez mowa- na co warto zwrocic uwage , ze Kosciol Polski jest podzielony na:
  -TRYJUMFUJACY I PRZESLADOWANY.
  Jest to ostatni dzwonek, zeby zdac sobie z tego sprawe !

  PRZECIWNY POSTANOWIENIOM EPISKOPATU POLSKI - JEST SAM BOG OJCIEC WSZECHMOGACY,
  w "OREDZIU DOBREGO PASTERZA" 10.03.2010r. "APEL DO LUDZKOSCI",czesto publikowany
  w ktorym sam Bog i Ojciec nawoluje i zacheca swoj lud do modlitw za zmarlych w spr.grzechow pokoleniowych slowami:
  "...te biedne pokutujace dusze, potrzebuja waszych modlitw- blagalnych, postow, i dziel milosierdzia.
  TO OD WASZYCH MODLITW I BLAGAN, POSTOW I DZIEL MILOSIERDZIA ZA TE DUSZE - ZALEZY UZDROWIENIE WASZEGO DRZEWA GENEALOGICZNEGO. WSZYSTKIE BLOGOSLAWIENSTWA JAKIE MAM DLA WAS I WASZYCH DZIEDZICOW, sa przerywane przez brak modlitwy miedzypokleniowej.
  DOBRE DRZEWO WYDAJE DOBRE OWOCE, ALE ZLE DRZEWO WYDAJE ZLE OWOCE ;dlatego nalezy sie modlic za swoje drzewo genealogiczne, ze strony ojca i ze stony matki,
  ABY PRZECIAC WIEZI, WSZYSTKIE ZNIEWOLENIA i PRZEKLENSTWA POKOLEN ."
  Nasz Bog i Ojciec, jest tak dobry, ze nawet podpowiada nam w tych Oredziach, jak to najlepiej zrobic.
  https://dzieckonmp.wordpress.com/2012/12/13/modlcie-sie-za-swoich-przodkow-i-zmarlych/

  Tymczasem, w odpowiedzi na ten Apel,
  niczym wypuszczone psy zwiadowcze wylecialy na psieszpiegi:lowcy szperacze i maciciele- czystej wody drapiezni i miesozerni i pojawily sie takie artykuly jak :
  " DIAKONA JACKA JANA PAWLOWICZA "
  04.06.2013r.w signum-dei.blogspot.com
  pt."D Y S K U T U J E M Y":
  "Problem grzechow pokoleniowych" i "uzdrowienia miedzypokoleniowe"
  ktoremu warto przyjrzec sie blizej.
  Juz na samym wstepie tego artykulu jest mowia o" niepotrzebnym zamieszaniu ",jakby na uzasadnienie tego,dlaczego autor artykulu sam je robi jeszcze dodatkowo ! !
  Poczym nastepuje - A T A K -
  a tym atakiem jest AKCENTOWANIE, kto niby jest "PREKURSOREM" TAKICH MODLITW
  i zaznaczajac to tlustym drukiem - ZEBY NIKT NIE MIAL ZADNYCH WATPLIWOSCI -
  ... NIE CYTATY Z PISMA SWIETEGO, KTORYCH JEST SPORO - na potwierdzenie tego ,
  JAK WAZNE SA TAKIE MODLITWY:Wj.20,4 ; Wj.34,7; Pwt.5,7 ;
  Powtarzajace sie w zdaniu "PAN KARZE GRZECHY OLCOW NA SYNOW I WNUKOW AZ DO TRZECIAGO I CZWARTEGO POKOLENIA"Lb.14,18
  - CZY OREDZIA MATKI BOZEJ , na calam swiecie - w tym wlasnie kontekscie .

  ALE NIE DIAKON JACK JAN PAWLOWICZ, KTORY
  POWOLAL SIE TYLKO NA JAKIES IMIE I NAZWISKO OSOBY Z KAPELUSZA ,
  OD KTOREJ RZEKOMO POTRZEBA TYCH MODLITW WYSZLA ....?
  Oczywiscie, osoby zupelnie nie zwiazanej z Katolickim Kosciolem i urodzonej w dodatku w samych Chinach ...
  Na dodatek z wzmianka ,ze osoba ta byla w dodatku psychocznie chora..
  Co dodatkowo powtorzyl - jakby z obawy, ze ma z glupimi do czynienia - co maga to zrozumiec opacznie-wbrew jego intencji - dodajac bez mrugniecia powieka:
  "Jak widac praktyka tego"uzdrawiania pokoleniowego" nie wywodzi sie z tradycji katolickiej a nawet chrzescijanskiej."
  ...gdy to przeczytalam,to mialam chec wsiasc w pierwszy leprzy samolot, byle znalezc jak najpredzej tego lotra chociazby tylko po to, zeby kopnac go w tylek !
  JAK TAK MOZNA ! ! !
  WYMYSLAC SOBIE NIESTWORZONE HISTORIE Z KAPELUSZA - PRZECIWKO SLOWU BOZEMU ,
  BEZ ZADNEGO POPARCIA FAKTAMI - ZUPELNIE NA ZYDOWSKA MODULE !?
  Z ta roznica, ze zydzi swoje domniemane fakty przynajmniej opieraja na innym zydzie, ktory to uslyszal od zyda w zydowskim Instytucie i jest profesorem po ojcu .. bo u nich jest to dziedziczne i przechodzi z pokolenia na pokolenie.
  Tymczasem DIAKON JACEK JAN PAWLOWICZ,
  wyskoczyl niczym diabel z pudelka z wymysla historia - niepotwierdzona niczym,zadnym faktem i bez mrugniecia powieka - rozprawia ZUPELNIE BEZKARNIE, jakby bylo inaczej !?
  JAK TAK MOZNA ! ! !
  To ja jutro tak samo oglosze swiatu, ze mnie zgwalcil i oddam sprawe do sadu w Strasburg, tylko po to, zeby mial daleko - tak jak ja mam tam blisko i przez droge nabieral rozumu !
  Jak mnie zdenerwuje,to dodam-USZCZERBEK NA ZDROWIU , i puszcze go z torbami !
  JAK TAK MOZNA !
  DOSC TYCH KLAMSTW NA MILOSC BOSKA !
  NA POTWIERDZENIE SWOICH RACJI - WYMYSLANIA -T A K I C H - G L U P O T - ZE AZ COS SIE ROBI -
  I KTORE NAS OBRAZAJA, NASZA INTELIGENCJE ! ! !

  PROSZE PASTWA - ZA TAKIE KLAMSTWA - NALEZY SIE PRZYNAJMNIEJ DAC TAKIEMU W TWART !
  TUTAJ SIE ROZCHODZI O SPRAWY BOZE ! ! !
  I NASZE - BAC - ALBO NIE BYC ! ! !
  Mowienie o "grzechach pokoleniowych" i "uzdrowieniach pokoleniowych"
  jako o zakorzenieniu w religii wschodu ,ktore odznaczaja sie szczegolnym kultem przodkow i wiara w reinkarnacje ..
  a nie w Pismie Swiety, Tradycji I nauczanie Kosciola, JEST POLICZKIEM DANYM SAMEMU PANU BOGU !
  NIE TYLKO NALEZY SIE W TWARZ , ALE TYLE RAZY ILE RAZY SKLAMAL !
  Mowi nam to tez jasno, ze
  WYROSLO Z TEGO SAMEGO PNIA - CO POZNIEJSZE KAZANIE NA JASNEJ GORZE JE:ABP GADECKIRGO ! 15.10.2016,ktory podkreslal, ze nie ma czegos takiego jak
  "REINKARNACJA GRZECHU", co mozna rownie dobrze uznac za przyznanie sie do winy !
  Jeszcze bardziej niegrzeczne i bezczelne bylo tlumaczenie - potrzeby tej modlitwy, u jej zwolennikow , co ma swiadczyc
  " jednym z powodow jest postepujacy zanik poczucia osobistego grzechu we wspolczesnym swiecie"...
  CHYBA ZE MA SIEBIE NA MYSLI - BOWIEM TO WLASNIE OD TYKICH OSOBNIKOW WYSZLO POJECIE - RUPTA CO CHCETA !
  Nie potrzeba wielkiej inteligencji, zeby dostrzec, ze modlitwy za grzechy pokoleniowe, pokuta i akty milosierdzia - sa wllasnie tego zaprzeczeniem !

  Tymczasem DIAKON JACEK JAN PAWLOWICZ,
  bez mrugnieciia poowiieka - ma odwage dalej pisac" PATRZAC OCZAMI WIARY ..."
  ..i tutaj ZACZYNA SIE PRAWDZIWA AKROBACJA MISTRZA ,
  ze podejrzewam, ze DIAKON JACEK JAN PAWLOWICZ - SAM TEGO NIE WYMYSLIL ..
  on tylko te potrojne salto, sruby i kozly w powietrzu -w y c w i c z y l -
  "utrata poczucia grzechu", "zrozumienie , czym jest autentyczna wolnosc ", "umiejetnsc pelnienia Bozej woli", "czlowiek odpowiada przed Nim, za swoje czyny"...
  ....PRZY TAK TRUDNEJ AKROBACJI - POTRAFI DO TEGO UPRAWIAC ZAGLERKE SLOWNA -
  OPERUJAC CYTATAMI, ktore sa -S E L B S T V E R S T Ä N D N I S - czyli -OCZYWISTA OCZAWISTOSCIA !
  Chyba ze nie dla niego i dlatego pisal o tym JAKBY ODKRYL AMERYKE !

  Jednak my jestesmy wszyscy na tyle katolikami , ze wiemmy z nauki Religi w szkole,ze
  "CZLOWIEK ODPOWIADA PRZED BOGIEM ZA SWOJE CZYNY I ICH KONSEKWENCJE"

  Przeciez o nic innego nie chodzi jak o "KONSEKWENCJE GRZECHOW"! ! !

  Raportuj
 • Link do komentarza margreth czwartek, 20 październik 2016 23:53 napisane przez margreth

  BOGU NIECH BEDA DZIEKI ,
  ze sa jeszcze ludzie,ktorzy potrafia MYSLEC LOGICZNIE ,
  MAJA BOZA WYOBRAZNIE - ZYJAC W BOZEJ PRZESTRZENI !
  DZIEKI CZEMU NIE DADZA SIE ZWIESC BYLE MOTLOCHOWI !

  SLUDZY NASZEGO PANA ,
  W WIEKSZOSCI SA TO PRZEBIERANCY I WYPACZENI UDAWACZE,
  ci sam ,ktorzy przed Hitlerem pochowali sie w Polskich Klasztorach i nigdy juz te mura nie opouscili .
  Przeciwni, raptem nie tylko sami poczuli wielkie "powolanie" ,ale postarali sie nawet ,zeby to powolanie poczuli rowniez wszyscy inni zydzi. Czego skutkiem jest to, ze Polska - jest tym jedym panstwem na swiecie , ktore w swoim kosciele ma tysiase zydow - kaplanow !
  Sa to chrzescijanie - na wzor masona Augusta Poniatowskiego,ktory tylko po to sie ochrzcil wraz z synem w Katolickim Kosciele,zeby moc pozniej swoim kolesiom masonom- zalatwic najwyzsze stanowiska w Polskim Kosciele. Skutek byl taki , ze w miejskich zasluzonych dla kosciola biskupow,ktorych wyrzucil - wsadzil swoich kolesiow masonow.
  I TO JEST TYM GRZECHEM POKOLENIOWYM , KTORY NIE DA SIE WYMAZAC ZADNYM NOWYM PRZEPISEM!
  A WSZYSTKO TYLKO PO TO , ZEBY POLSKI KOSCIOL - ZBESZCZESCIC -
  ZYDZI NIE NAWIDZA CHRZESCIJANSTWA !
  CO JUZ IM SIE UDALO, TYLKO DLATEGO ZE ZNALAZLY SIE W POLSCE - GLUPIE POLSKIE SLUGI , KTORE
  NA SAM WIDOK PURPURY WPADAJA W WIELKA NIEKONCZACA SIE CZOLOBITNOSC - OD SAMEGO JUZ PROGU I EKSTAZA DO SMIERCI !

  Raportuj
 • Link do komentarza viki czwartek, 11 luty 2016 14:13 napisane przez viki

  miałam szczęście. Tego samego dnia byłam na mszy św. z modlitwą o uzdrowienie międzypokoleniowe. Dzieją się cuda, Bóg uzdrawia, uwalnia. Skutki grzechów przodków dźwigają następne pokolenia. I to jest fakt. Np. długi, bezdomność, bezradność. Brak wiary, beznadzieja przekazywana dzieciom, wnukom. A grzech ma ten kto go popełnia. A szatan miesza, jak zawsze

  Raportuj
 • Link do komentarza Magda czwartek, 17 grudzień 2015 12:20 napisane przez Magda

  Kup książkę, żeby sie dowiedzieć co mieli na myśli biskupi. Super, a nie można za darmo wyjaśnić czemu wszystkie płyty o uzdrowieniu międzypokoleniowym, książki inne on cóż nie były zgodne z episkopatem

  Raportuj
 • Link do komentarza Adam Kowalski sobota, 12 grudzień 2015 22:11 napisane przez Adam Kowalski

  Szkoda że Biskupi zniechęcili "prawdziwe tłumy w chodzeniu do Kościoła" na modlitwę która wg nich zbliża ich do Pana - purpuraty wiedzą jednak lepiej. Płakać trzeba - zły zaciera ręce.

  Raportuj

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.


Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 57 pozycji

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Powered by JS Network Solutions